Novosti

23.12.2021. K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja
22.12.2021. Dodjela diploma za diplomante i magistrante na MAS
08.12.2021. Obavijest za studente II ciklusa studija - nastava iz predmeta Psihologija muzike
24.11.2021. Obavještenje o neradnim danima Akademije zbog obilježavanja Dana državnosti BiH
22.11.2021. Perfectusova online anketa: COVID-19 i studiranje u državama Zapadnog Balkana
18.11.2021. Konačni raspored grupne nastave za akademsku 2021/2022. godinu i raspored održavanja nastave za izborne predmete
11.11.2021. Obavijest za studente Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju
03.11.2021. Termini konsultacija profesora i saradnika za akademsku 2021/2022. godinu
01.11.2021. O B A V J E Š T E NJ E za studente izbornog predemeta ETNOAKADEMIK
29.10.2021. OBAVIJEST ZA STUDENTE - KOLIZIJA
29.10.2021. U okviru Erasmus+ programa KA107 produžen je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu
27.10.2021. Spisak studenata za izborne predmete u studijskoj 2021/2022. godini
24.10.2021. Obavještenje za studente o nastavi kod van. prof. dr. Dine Rešidbegovića
22.10.2021. Novi konkursi za mobilnost IRO UNSA 2021/2022.
19.10.2021. Obavještenje za studente III i IV godine o nastavi iz predmeta kod van. prof. dr. Amile Ramović
15.10.2021. Indeksi II i III godine
15.10.2021. Važno obavještenje za studente o nastavi iz predmeta Estetika muzike
14.10.2021. Javni oglasa za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata
12.10.2021. Konačna rang lista i informacije o upisu kandidata u prvu godinu II ciklusa studijske 2021/2022. godine
07.10.2021. SVEČANA PODJELA INDEKSA

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona