Javne nabavke

Odluka o izboru ponuđača - Kompjuterska oprema i potrepštine - 28.12.2021.

Odluka o izboru ponuđača - LOT 2 - 22.12.2021.

Odluka o izboru ponuđača - Osiguranje imovine - 2021.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Osiguranje imovine - 21.04.2021.

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Osiguranje zaposlenika - 24.12.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Osiguranje studenata - 29.10.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Elektronske table - 14.09.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sistematski pregled zaposlenika - 01.09.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Mrežna oprema - 29.07.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Pologanje UTP kablova - 28.07.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Fotografska oprema - 16.07.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Prenosna kamera - 16.07.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Štampanje i knjigovezačke usluge - 21.04.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Osiguranje imovine - 20.04.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Prenos snimljenog i montiranog video i audio materijala na CD i DVD - 15.04.2020.

Izmjena Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka za pokretanje postupka javne nabavke - Oprema za studio - 17.12.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Vrata - 13.11.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Servisiranje računara - 13.11.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Osiguranje studenata - 30.10.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Projektori - 28.10.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Kompjuterska oprema - 23.10.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Građevinski radovi - 10.09.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sistematski pregled zaposlenika - 28.08.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Klima uređaji - 30.06.2019.

Odluka o izboru ponuđača - Muzički instrumenti - 2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Muzički instrumenti - 25.06.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Boje i zidne obloge - 24.06.2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Odluka o izboru ponuđača - Muzički instrumenti

Plan javnih nabavki za 2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Izmjena plana javnih nabavki

Poziv za dostavu ponuda putem direktnog sporazuma

Poziv za dostavu ponuda

Pravilnik javne nabavke male vrijednosti

Plan javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona