Sekretarijat


 

Sekretarijat Muzičke akademije je organizaciona jedinica u okviru koje se obavljaju pravni, financijsko-računovodstveni, bibliotečki, opći i pomoćno-tehnički poslovi. Poslovima Sekretarijata rukovodi Sekretar Akademije.

 

Sekretar Akademije – mr. Lamija Selman

e-mail: lamija.selman@mas.unsa.ba

 

Tehnički sekretar - Amela Gorušanin

e-mail: info@mas.unsa.ba

e-mail: amela.gorusanin@mas.unsa.ba

 

Računovodstvo - Nermina Bešić

e-mail: nermina.zagorica.besic@mas.unsa.ba

e-mail: racunovodstvo@mas.unsa.ba

 

Studentska služba - Larisa Đozo-Mulalić, Ajla Smajlović

e-mail: larisa.dozo@mas.unsa.ba

e-mail: ajla.smajlovic@mas.unsa.ba

e-mail: studentska@mas.unsa.ba

 

Biblioteka – Anita Konjicija, Elma Tahmiščić-Dizdarić

e-mail: anita.konjicija-kovac@mas.unsa.ba

e-mail: elma.tahmiscic-dizdaric@mas.unsa.ba

e-mail: biblioteka@mas.unsa.ba

 

Protokol - Selma Bajraktarević

e-mail: selma.bajraktarevic@mas.unsa.ba

e-mail: protokol@mas.unsa.ba

 

Saradnik za fonoteku - Mr. Mirza Kovač

e-mail: mirza.kovac@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona