Kontakt za koncertnu djelatnost

Kontakt e-mail: koncertna.sezona@mas.unsa.ba

Službeni kontakt broj prodekanese za koncertnu djelatnost: +387 60 33 79 190

Facebook stranica: Koncertna Sezona Mas

Instagram: Koncertna Sezona MAS

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona