Institut za muzikologiju

Institut za muzikologiju je osnovan 2003. godine kao deveta organizaciona jedinica Muzičke akademije u Sarajevu. Inicijatiori za osnivanje Instituta su bili profesori Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju dr. Ivan Čavlović, dr. Vinko Krajtmajer i dr. Selma Ferović.

 

Djelatnost Insitituta za muzikologiju obuhvatala je sljedeće: istraživanja iz oblasti muzikologije i etnomuzikologije; prikupljanje i obradu građe; kritičko proučavanje i dokumentiranje prikupljene građe; rad na stručnim i naučnim projektima; objavljivanje naučnih i stručnih radova; aktivno učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama; organiziranje međunarodnog simpozija "Muzika u društvu"; učešće u radu stručnih komisija (smotre folklora); profesionalne konsultacije i pripreme radijskih i televizijskih emisija u kojima se prezentira muzička tradicija; priprema i produkcija posebnih izdanja.

 

Tokom proteklih deset godina, Institut za muzikologiju razvio se u jedinstven centar za muzikološka i etnomuzikološka istraživanja u Bosni i Hercegovini. To potvrđuju brojne aktivnosti, kao što su stvaranje arhiva, projekti i izdavačka djelatnost.

 

Uposlenici Instituta:

prof. dr. Jasmina Talam, šefica Instituta

prof. dr. Tamara Karača Beljak

doc. dr. Fatima Hadžić

doc. dr. Lana Paćuka

ass. Amra Toska, MA

Mirza Kovač, MA

 

Kontakt e-mail: institut@mas.unsa.ba

Kontakt tel.: +387 33 442 126

 

14. 6. 2017.

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića
Sarajevo, 13. oktobar 2017. godine


Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH pozivaju Vas na naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (1917–1984). Naučni skup podstaknut je potrebom da se putem sistematičnog istraživanja na osnovu arhivskih izvora, dnevne štampe i druge građe, šira naučna te kulturna javnost upoznaju sa značajem lika i djela jednog od najistaknutijih kompozitora u BiH – Avde Smailovića. Javni govor o kompozitorskom stvaralaštvu na temeljima naučne akribije od izuzetnog je značaja, ne samo u slučaju ovog kompozitora, nego i cjelokupne muzičke nauke u BiH. Organiziranje naučnog skupa dešava se u godini kada Muzikološko društvo FBiH proslavlja 20 godina svoga postojanja, čime ovaj događaj daje doprinos razvoju muzikološke misli u BiH.

Naučni skup osmišljen je u sljedećim tematskim oblastima:
1.    Lik i djelo Avde Smailovića
-    Historijski, društveni i sociološki konteksti
2.    Kompozitorski rad
-    Novi pristupi istraživanju Smailovićevog opusa; proučavanje intra i intrageneracijskih srodnosti i razlika u lokalnim, regionalnim i širim evropskim okvirima
3.    Višestruke muzičke aktivnosti
-    Pedagoški rad, organizatorske vještine, recepcija stvaralaštva

Cilj naučnog skupa jeste da se u okviru predloženih tematskih okvira upotpune znanja o djelovanju Avde Smailovića u kontekstima njegovog vremena, ali i da se revalorizuju ranija tumačenja Smailovićevog djelovanja s nakanom uspostavljanja temeljite baze za eventualno repozicioniranje ovog umjetnika u savremenim muzikološkim istraživanjima.

Tehničke informacije
Zvanični jezici simpozija su B/H/S jezici. Predviđeno vrijeme izlaganja je 20 minuta.
Prijave tema s naslovom, sažetkom rada (200 – 400 riječi), biografijom autora (do 200 riječi), uz obavezno navođenje afilijacije, treba dostaviti u formatu MS Word na elektronsku adresu Muzikološkog društva i dr. Lane Paćuka (lana_sehovic@yahoo.com), najkasnije do 15. jula 2017. godine.
Informacije o prihvatanju tema biti će objavljene do 20. jula na zvaničnim stranicama Muzikološkog društva i Instituta za muzikologiju.

Planirano je da se recenzirani prilozi s naučnog skupa objave u zasebnom izdanju Instituta za muzikologiju do kraja 2017. godine. 
Za učešće na naučnom skupu nije predviđena kotizacija. Troškove putovanja i smještaja snose učesnici.
                                        
Voditeljica projekta
dr. Lana Paćuka

 

 

 

25. 5. 2017.

Radionica Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH.EU)

Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u suradnji sa Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba organizira radionicu Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH.EU), vodeće europske organizacije za digitalna istraživanja na području umjetnosti i humanističkih nauka. Radionica Izgradnja održive infrastrukture za znanstvene i baštinske ustanove je namijenjena humanističkoj naučnoj zajednici kao i djelatnicima iz kulturnih ustanova (arhivi, knjižnice, muzeji) koji se danas suočavaju s izazovima prelaska njihovih djelatnosti u digitalnu/virtualnu sferu. U cilju uključivanja zemalja Zapadnog Balkana u DARIAH mrežu, pored učesnika iz Bosne i Hercegovine, radionici će prisustvovati i učesnici iz Crne Gore i Makedonije. Radionica će se održati 5. juna 2017. godine u prostorijama Muzičke akademije.

Detaljnije kliknuti ovdje

 

12. 1. 2017.

Institut za muzikologiju postao partner Istraživačkog centra za višeglasnu muziku koji je ustanovljen 2003. godine pri Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. https://www.mdw.ac.at/ive/emm/

 

16. 11. 2016.

Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu se uključio u DARIAH-ERIC (Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanističke nauke) konzorcij.

http://www.dariah.eu/

 

1. 2. 2016.

Na inicijativu Instituta za muzikologiju, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenula postupak za proglašenje arhive Instituta nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona 2016. / 2017.