MaUNSA


Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu >

Predavanja - prof. Dragoljub Šobajić

OBAVIJEST ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

Predavanja iz predmeta HISTORIJA I RAZVOJ PIJANIZMA kod prof. Dragoljuba Šobajića održat će se 24.04.2015. godine od 10:00 sati. U obavezi su prisustvovati svi studenti II ciklusa studija na smjeru klavir, klavir-korepeticija i metodika klavira.


Sarajevo, 22.04.2015. godine                                     STUDENTSKA SLUŽBA


 

OBAVIJEST ZA PRIPREMNU NASTAVU

OBAVIJEST ZA PRIPREMNU NASTAVU

PREDMET

BROJ KANDIDATA

TERMIN PRVOG ZAJEDNIČKOG SATA

KOMPOZICIJA

1

KANDIDAT JE U KONTAKTU SA NASTAVNIKOM

SOLO PJEVANJE

2

SRIJEDA, 29. 04. 2015. U 12,00 SATI

KLAVIR

9

SRIJEDA, 22. 04. 2015. U 14,00 SATI

VIOLA ?

2

PREMA DOLASKU PROF. MLAĐENOVIĆA

VIOLONČELO

2

KANDIDATI SU U KONTAKTU SA NASTAVNIKOM

FLAUTA

2

KANDIDATI SU U KONTAKTU SA NASTAVNIKOM

FAGOT ?

1

PREMA DOLASKU PROF. PERIŠIĆA

HARMONIKA

3

KANDIDATI SU U KONTAKTU SA NASTAVNICOM

ETNO/MUZIKOLOGIJA

5

ZADNJA SEDMICA MAJA - TERMIN NAKNADNO

MTP

6

ZADNJA SEDMICA MAJA - TERMIN NAKNADNO


ZA NASTAVU GLAVNIG PREDMETA:
APRIL - 2 SATA; MAJ - 2 SATA; JUNI - 4 SATA ZA SVAKOG KANDIDATA

ZA NASTAVU TEORIJSKIH PREDMETA:
MAJ - 1 SAT; JUNI - 3 SATA GRUPNO
   

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,

Muzička akademija u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj komisije i Radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

mr. Belma Šarančić Nahodović, docent na Odsjeku za duvačke instrumente i harmoniku Muzičke akademije u Sarajevu

NASLOV RADNE VERZIJE: Alexander Tehnika u akordeonizmu

MENTOR NA UMJETNIČKOM PROJEKTU: red. prof. Geir Draugsvoll 

MENTOR ZA PISANI RAD: van. prof. dr. Senad Kazić

Postupak prezentacije radne verzije (pisanog dijela) i prvog dijela umjetničkog programa doktorske disertacije održan je 09.04.2015. godine u 18,00 pred Komisijom u sastavu:

Predsjednik: mr. Danijela Gazdić, redovni profesor

Članovi: dr. Senad Kazić, vanredni profesor

Geir Draugsvoll, redovni profesor

Radomir Tomić, redovni profesor

dr. Almira Hadžović-Džuvo, vanredni profesor

MJESTO I PREGLED RADNE VERZIJE (PISANOG DIJELA) DOKTORSKE DISERTACIJE: Muzička akademija u Sarajevu do 13. 05. 2015. godine


   

Stranica 1 od 154

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

mas.unsa.ba
 

You are here: Početna