MaUNSA


Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu >

KONKURS

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj 02-1-825/4.2-14 godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-3978/14 od 29.10.2014. godine

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u naučno-nastavno zvanje:

Više...
 

TEMPUS BHQFHE upitnik


Obavijest
Za potrebe realizacije TEMPUS projekta pod nazivom Bosnia nad Herzegovina Qualifications Framework For Higher Education, molimo akademsko osoblje Muzičke akademije da popune online upitnik koji se nalazi u pdf file-u.


   

Konkurs za III ciklus za šk.2014/15

Konkurs za III ciklus

Obrazac - prijava

Odluka o sadržaju prijemnog ispita - prečišćeni tekst

Odluka o preciziranju elemenata prijemnog ispita 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja tj. do 18.11.2014. godine.

Prijemni ispit održat će se 20. i 21.11.2014. godine.

Početak nastave predviđa se za 01.12.2014. godine.

Prijave u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu Muzičke akademije u Sarajevu, Josipa Štadlera 1/II sa naznakom „prijava za upis na treći ciklus studija (doktorski studij)“.

   

Stranica 1 od 143

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

mas.unsa.ba
 

You are here: Početna