Misija, vizija, strategija

Misija Akademije je da educira visoko kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetitivne i kompetente kadrove u pedagoškim, umjetničkim i naučnim oblastima. Akademija permanentno treba da utječe na formiranje muzičkog javnog mnijenja i stvaranje estetičkih standarda u muzičkoj i opštoj kulturi BiH. U tom smislu Akademija permanentno nastoji da njeni Nastavni planovi i programi budu usklađeni s misijom.

 

Vizija Akademije je da i dalje bude vodeća domaća institucija u domenu svoga rada i djelovanja, a naročito u oblasti visokog muzičkog obrazovanja kadrova za najrazličitije djelatnosti u oblasti umjetničke muzike. Ovakva vizija Akademije ostvaruje se u uslovima značajne konkurencije drugih muzičkih akademija u BiH, lojalne ili nelojalne, u kojoj će Akademija opstati zahvaljujući visoko postavljenim ciljevima i stvaranjem uslova za njihovo provođenje.

 

Strategijske definicije zasnivaju se na premisi da je Akademija muzička institucija u kojoj se prelamaju društveni i umjetnički interesi na način njihove isprepletenosti i zahtjevnosti društvenih kretanja i proizvodnje muzičkih vrijednosti. To znači da Akademija ne odustaje od proizvodnje muzičkih vrijednosti koje čine temelje kulturno-civilizacijskih vrijednosti svjetskog društva, bilo prihvatanjam već gotovih obrazaca kvaliteta ili davanjem dimenzija umjetničkog lokalnim muzičkim vrijednostima.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona