Najave završnih ispita

29. 9. 2020. u 10.00 sati

Kandidat: Rijad Kaniža

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Muzikologija

 

Tema rada: Musique concréte u meta-sistemu elektroničke muzike

 

 

Komisija:

Prof. Jasmina Talam, predsjednik komisije

Prof. Lana Paćuka, ispitivač/mentor

Prof. Fatima Hadžić, član

 

 

29. 9. 2020. u 10.30 sati

Kandidat: Aida Adžović

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Muzikologija

 

Tema rada: Pojava i razvoj punka i novotalasne muzike u Jugoslaviji

 

 

Komisija:

Prof. Jasmina Talam, predsjednik komisije

Prof. Fatima Hadžić, ispitivač/mentor

Prof. Lana Paćuka, član

 

 

21. 7. 2020. u 12.00 sati

Kandidat: Luka Lučić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Harmonijsko-izražajna sredstva u Mađarskim rapsodijama br. 1, br. 2 i br. 3 F. Liszta

 

 

Komisija:

Prof. Naida Hukić, predsjednik komisije

Prof. Refik Hodžić, ispitivač/mentor

Prof. Amra Bosnić, član

 

 

16. 7. 2020. u 11.00 sati,

Kandidat: Armin Smriko

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Klarinet

 

Program:

R. Schumann Fantasiestucke op. 73

J. Brahms Sonata br. 2 u Es duru op. 120

 

 

Komisija:

Prof. Sakib Lačević, predsjednik komisije

Prof. Vedran Tuce, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

 

 

13. 7. 2020. u 12.00 sati

Kandidat: Emanuel Josić

Odsjek za dirigovanje, smjer: Horsko dirigovanje

 

Program:

W. A. Mozart Die Hozeit des Figaro

L. van Beethoven Fantazia in C minor, Choral Fantasy op. 80

R. Tahiri Kameni spavač

G. Faure Cantique de Jean Racin op. 11

 

 

Komisija:

Prof. Dario Vučić, predsjednik komisije

Prof. Jasenka Ostojić, ispitivač/mentor

Prof. Rešad Arnautović, član

 

 

13. 7. 2020. u 14.00 sati

Kandidat: Irena Karamehmedović

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Muzikologija

 

Tema rada: Elementi simbolizma u kompozicionom opusu Claudea Debussya

 

 

Komisija:

Prof. Tamara Karača Beljak, predsjednik komisije

Prof. Lana Paćuka, ispitivač/mentor

Prof. Fatima Hadžić, član

 

 

 

26. 9. 2019. u 12.00 sati

Kandidat: Ajla Ahmetović

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

A. Khachaturian Violinski koncert u d molu

J. S. Bach Violin Sonata 1 BWV1001: Adagio i Fuga

A. Pärt Fratres

 

Komisija:

Prof. YeonJu Jeong, predsjednik komisije

Prof. Marko Simović, ispitivač/mentor

Prof. Emina Smolović, član

 

 

26. 9. 2019. u 13.00 sati

Kandidat: Larisa Horić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Violin Sonata No. 1: Adagio i Fuga

F. Mendelssohn Koncert za violinu i orkestar E dur

A. Pärt Fratres

 

Komisija:

Prof. Emina Smolović, predsjednik komisije

Prof. Marko Simović, ispitivač/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

 

 

26. 9. 2018. u 12.00 sati,

Kandidat: Valentin Šeremet

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Klarinet

 

Program:

R. Schumann Phantasiestücke op. 78

V. Bucchi Concerto per clarinetto solo

 

Komisija:

Prof. Sakib Lačević, predsjednik komisije

Prof. Vedran Tuce, ispitivač/mentor

Prof. Asim Gadžo, član

 

 

25. 9. 2018. u 12.00 sati,

Kandidat: Tomislav Bedenik

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Truba

 

Program:

J. Haydn Koncert za trubu i orkestar u Es duru

G. P. Telemann Koncertna sonata u D duru

J. B. Arban Carnevale di Venezia

 

Komisija:

Prof. Sakib Lačević, predsjednik komisije

Prof. Marin Zokić, ispitivač/mentor

Prof. Asim Gadžo, član

 

 

25. 9. 2018. u 13.00 sati,

Kandidat: Matija Kranjčević

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Truba

 

Program:

G. Torelli Koncert za trubu u D duru

G. Antheil Sonata za trubu i klavir

C. Höhne Slavenska fantazija

 

Komisija:

Prof. Sakib Lačević, predsjednik komisije

Prof. Marin Zokić, ispitivač/mentor

Prof. Asim Gadžo, član

 

 

25. 9. 2019. u 12.00 sati

Kandidat: Amina Zaganjor

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Kompozitorsko – kontrapuntski pristup u Ramouovim svitama za čembalo

 

Komisija:

Prof. Valida Akšamija-Tvrtković, predsjednik komisije

Prof. Dino Rešidbegović, ispitivač/mentor

Prof. Amra Bosnić, član

 

 

25. 9. 2019. u 17.00 sati

Kandidat: Petra Tokić

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

B. Martinu Sonata for flute and piano

C. Reinecke Concerto for flute and orchestra in D major

O. Messiaen Le merle noir

D. Erdwann Hoodie for flute solo

 

Komisija:

Prof. Vedran Tuce, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

 

 

25. 9. 2018. u 19.00 sati, Sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Ariana Piknjač

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

G. P. Telemann Fantasie für Querflöte ohne Bass, e moll, TWV 40:9

         I Largo

         II Spirituoso

         III Allegro

B. Martinu Sonata for flute and piano, H. 306

         I Allegro moderato

         II Adagio

         III Allegro poco moderato

F. Martin Ballade pour Flûte et Piano

F. Mendelssohn Violin concerto in E minor, op. 64 transcribed for flute and piano by András Adorján

         I Allegro molto appadionato

         II Andante

         III Allegro molto vivace

 

Komisija:

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Vedran Tuce, član

 

 

23. 9. 2019. u 11.30 sati

Kandidat: Silvana Jakupović

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Oblikovanje tema u sonatnim oblicima od pretklasike do romantizma

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Amra Bosnić, ispitivač/mentor

Prof. Naida Hukić, član

 

 

23. 9. 2019. u 13.00 sati

Kandidat: Damir Dajić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Pripremni postupci za rad na modulativnim primjerima

 

Komisija:

Prof. Valida Akšamija-Tvrtković, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Nerma Hodžić-Mulabegović, član

 

 

18. 9. 2019. u 13.30 sati

Kandidat: Damir Galijašević

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Etnomuzikologija

 

Tema rada: Sevdalinka u Tešnju kroz zvučne arhive Cvjetka Rihtmana, Vlade Miloševića i Đenane Buturović

 

Komisija:

Prof. Jasmina Talam, predsjednik komisije

Prof. Tamara Karača Beljak, ispitivač/mentor

Prof. Fatima Hadžić, član

 

 

18. 9. 2019. u 14.00 sati

Kandidat: Zanin Berbić

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Etnomuzikologija

 

Tema rada: Behija Behka Topčić i Igbala Ljuca: baštinici gradskog tradicijskog pjevanja u Bosni i Hercegovini

 

Komisija:

Prof. Jasmina Talam, predsjednik komisije

Prof. Tamara Karača Beljak, ispitivač/mentor

Prof. Lana Paćuka, član

 

 

18. 7. 2019. u 17.30 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Emina Ćatović

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violončelo

 

Program:

J. S. Bach Suita za violončelo solo br. 5, c mol BWV 1011

P. I. Čajkovski Rokoko varijacije op. 33 za violončelo i orkestar

A. Pärt Fratres za violončelo i klavir

 

Komisija:

Prof. Marko Simović, predsjednik komisije

Prof. Belma Alić, član/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

 

 

18. 7. 2019. u 18.30 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Selma Hrenovica

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violončelo

 

Program:

J. S. Bach Suita za violončelo solo br. 2, d mol BWV 1008

R. Schumann Koncert za violončelo i orkestar a mol, op. 129

H. Lachenmann Pression za violončelo solo

 

Komisija:

Prof. Marko Simović, predsjednik komisije

Prof. Belma Alić, član/mentor

Prof. YeonJu Jeong , član

 

 

17. 7. 2019. u 10.00 sati, Sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Maira Isaković

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Sonata br. 1 u g molu, BWV 1001

U. Mamlok Aphorism for violin solo

F. B. Mendelssohn Koncert za violinu i orkestar u e molu, op. 64

 

Komisija:

Prof. YeonJu Jeong, predsjednik komisije

Prof. Marko Simović, član

Prof. Emina Smolović, član

 

 

16. 7. 2019. u 18.00 sati

Kandidat: Mirza Hatunić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Gitara

 

Program:

H. Villa-Lobos Etida br. 2

G. Regondi Etida br. 5

F. Sor Grand Solo op. 14

J. S. Bach Suite BWV 1006a E dur

S. Dodgson Partita for guitar No. 1

A. Lauro 4 Valcera

A. B. Mangore La Catedral

 

Komisija:

Prof. Danijel Cerović, predsjednik komisije

Prof. Đani Šehu, član

Prof. Belma Alić, član

 

 

16. 7. 2019. u 19.30 sati, Sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Anisa Parganlija

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Gitara

 

Program:

G. Zamboni Sonata No. 9

F. Sor Study op. 6 No. 9

F. Sor Fantasie Elegiaque

H. Villa-Lobos Etude No. 8

L. Brauaes La Ciudad de las Columnas

A. B. Mangore Vals romantico Julia Florida

 

Komisija:

Prof. Đani Šehu, predsjednik komisije

Prof. Danijel Cerović, član

Prof. Belma Alić, član

 

 

10. 7. 2019. u 12.00 sati

Kandidat: Moamer Balihodžić

Odsjek za kompoziciju

 

Tema rada: Ciklus kompozicija „Šapat šume bosanske“, dječiji balet sa dječijim horom i simfonijskim orkestrom

 

Komisija:

Prof. Ališer Sijarić, predsjednik komisije

Prof. Dino Rešidbegović, ispitivač/mentor

Prof. Amra Bosnić, član

Prof. Dario Vučić, zamjenski član

 

 

2. 7. 2019. u 12.00 sati

Kandidat: Alena Jusić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Formalna analiza koncerta za klavir op. 16 u a molu Edvarda Griega

 

Komisija:

Prof. Valida Akšamija, predsjednik komisije

Prof. Amra Bosnić, ispitivač/mentor

Prof. Naida Hukić, član

 

 

26. 9. 2018. u 12.00 sati, soba br. 6

Kandidat: Emina Vrpčić

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Muzikologija

 

Tema rada: Napisi o muzici u listu Gajret 1907-1941.

 

Komisija:

Prof. Lana Paćuka, predsjednik komisije

Prof. Fatima Hadžić, ispitivač/mentor

Prof. Tamara Karača Beljak, član

 

 

20. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Brigita Baćak

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Strukturalna analiza ciklusa solo pjesama Gustava Mahlera „Lieder eines fahrenden Gesellen“

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Amra Bosnić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Akšamija, član

 

 

20. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Irhad Ćeso

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Romantička harmonije u lirskim komadim op. 43 i op. 71 Edvarda Griega

 

Komisija:

Prof. Amra Bosnić, predsjednik komisije

Prof. Refik Hodžić, ispitivač/mentor

Prof. Senad Kazić, član

Prof. Valida Akšamija, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Marija Grubišić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Tretman ritma u nastavi solfeggia

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Akšamija, član

Prof. Amra Bosnić, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Ajli Handan

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Tretman intervala u nastavi solfeggia

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Akšamija, član

Prof. Amra Bosnić, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Irena Karamehmedović

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Harmonijske progresije u klavirskom ciklusu Carnaval Roberta Schumanna

 

Komisija:

Prof. Amra Bosnić, predsjednik komisije

Prof. Refik Hodžić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Akšamija, član

Prof. Senad Kazić, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Ariana Piknjač

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Metode i postupci rada u nastavi muzike za djecu predškolskog uzrasta

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Valida Akšamija, ispitivač/mentor

Prof. Amra Bosnić, član

Prof. Amila Ramović, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Adin Taletović

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Popularna muzika u percepciji na nastavu solfeggia

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Akšamija, član

Prof. Amra Bosnić, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Selma Zukić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Nastavni oblici i metode rada u nastavi muzičke kulture u osnovnoj školi

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Valida Akšamija, ispitivač/mentor

Prof. Amra Bosnić, član

Prof. Amila Ramović, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 12.00 sati, soba br. 6

Kandidat: Nejla Keškić

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Etnomuzikologija

 

Tema rada: „Očuvanje i prenošenje bosanskohercegovačke narodne pjesme na primjeru Ljubice Berak“

 

Komisija:

Prof. Lana Paćuka, predsjednik komisije

Prof. Tamara Karača Beljak, ispitivač/mentor

Prof. Fatima Hadžić, član

 

 

20. 9. 2018. u 15.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Iva Vukić

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

J. S. Bach Preludij i Fuga XXII b mol

L. van Beethoven Sonata op. 31 br. 2

C. Franck Preludij, Fuga i Varijacije op. 18

S. Prokofjev Etida op. 2 br. 2

G. Ligeti Musica ricercata I, II

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Dragan Opančić, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 17.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Mahir Vehabović

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

J. S. Bach Preludij i Fuga cis mol WTC I

L. van Beethoven Sonata op. 109 br. 30

F. Chopin Balada u g molu br. 1

S. Rahmanjinov Etida u d molu op. 39 br. 8

S. Prokofjev Suggestion diabolique

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Višnja Bakalar, ispitivač/mentor

Prof. Dragan Opančić, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 19.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Zerina Šabotić

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

J. S. Bach Capriccio B dur BWV 992

L. van Beethoven Sonata br. 31 op. 110 As dur

F. Chopin Ballade br. 3 op. 47 As dur

S. Rachmaninoff Etude-tableaux op. 39 br. 5 es mol

S. Prokofjev Valcer ( iz baleta „Pepeljuga“) op. 102

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Dragan Opančić, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

20. 9. 2018. u 19.00 sati, sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Amila Ravkić

Odsjek za solo pjevanje

 

Program:

B. Marcello Quella fiamma de m'accende

G. F. Händel Ombra mai fu

G. Rossini Agnus dei – ( Petite Messe Solennelle)

G. Mahler Kindertotenlieder

V. Bellini De' tu bell'aminn (Romeo; Capieti e i Momleski)

J. Massenet Ces lettres, ces lettres (Charlotte; Werthine)

B. Bersa Seh duš dan

 

Komisija:

Prof. Vedrana Šimić, predsjednik komisije

Prof. Adema Pljevljak-Krehić, ispitivač/mentor

Prof. Dario Vučić, član

 

19. 9. 2018. u 9.30 sati, soba br. 5

Kandidat: Amila Husić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

P. I. Tchaikovsky Koncert za violinu i orkestar D dur, op. 35

J. S. Bach Sonata za solo violinu g mol: Adagio i Fuga

A. Smailović Komad za violinu i klavir „ Sa pastirima“

 

Komisija:

Prof. YeonJu Jeong, predsjednik komisije

Prof. Emina Smolović, ispitivač/mentor

Prof. Belma Alić, član

 

 

19. 9. 2018. u 17.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Ivana Sladoja

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

J. S. Bach Preludij i Fuga b mol WTK II

L. van Beethoven Sonata op. 10 br. 31 As dur

F. Liszt Koncertantna etida br. 3 „Un sospiro“ Des dur

C. Schumann Varijacije na temu R. Schumann op. 20 fis mol

O. Messiaen Dvadeset pogleda na djela Isusa – „Božić“, „Pogled anđela“

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Dragan Opančić, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

19. 9. 2018. u 19.00 sati, sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Ivan Perković

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

J. S. Bach Toccata G dur BWV 916

F. Chopin Sonata 3 op. 58

F. Liszt Transcendentalna etida br. 4 „Mazeppa“

F. Liszt Funérailles S. 173/7

O. Messiaen Vingt Regards XVIII – Regard de l'Onetion terrible

 

Komisija:

Prof. Dragan Opančić, predsjednik komisije

Prof. Nihad Krečo, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

14. 9. 2018. u 13.00 sati, soba br. 5

Kandidat: Suada Kurić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Sonata za solo violinu br. 1 g mol BWV1001 (Andante, Fuga Allegro)

F. Mendelssohn Koncert za violinu i orkestar op. 64 e mol (Allegro molto appassionato, Andante, Allegretto non troppo, Allegro molto vivace)

A. Webern 4 komada za violinu i klavir op. 7, komadi broj 1 i 4

 

Komisija:

Prof. YeonJu Jeong, predsjednik komisije

Prof. Emina Smolović, ispitivač/mentor

Prof. Belma Alić, član

 

 

14. 9. 2018. u 14.00 sati, soba br. 5

Kandidat: Dželila Radovović

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Sonata za solo violinu g mol (Adagio, Fuga)

F. Mendelssohn Koncert za violinu i orkestar

A. Smailović Komad za violinu i klavir „Sa pastirima“

 

Komisija:

Prof. YeonJu Jeong, predsjednik komisije

Prof. Emina Smolović, ispitivač/mentor

Prof. Belma Alić, član

 

 

12. 9. 2018. u 16.30 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Aladin Nuspahić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Gitara

 

Program:

M. Carcassi: Etida op. 60 br. 18

H. Villa-Lobos Etida br. 1

D. Scarlatti Sonata K 322, Sonata K 380 i Sonata K 239

M. Giuliani Rossiniana op. 119 br. 1

F. Martin Quatre pieces breves

M. M. Ponce Sonata Romantica

 

Komisija:

Prof. Belma Alić, predsjednik komisije

Prof. Đani Šehu, ispitivač/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

 

 

17. 7. 2018. u 18.00 sati, sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Merima Lokvančić

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

J. S. Bach Preludijum i fuga u fis molu WTK II

J. Brahms Sonata op. 2 br. 2

F. Chopin Poloneza op. 40 br. 2

C. Debussy Etida br. 10

C. Debussy Pour les sonorités opposées

S. Prokofiev Six pieces from Cinderella op. 102

 

Komisija:

Prof. Dragan Opančić, predsjednik komisije

Prof. Višnja Bakalar, ispitivač/mentor

Prof. Azra Medić, član

Prof. Nihad Krečo, zamjenski član

 

 

16. 7. 2018. u 17.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Nina Božić

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

J. S. Bach Concerto d mol

L. van Beethoven Sonata „Appassionata“ op. 51 br. 23

S. Rachmaninov Etida op. 33 br. 9 cis mol

S. Rachmaninov Elegie op. 3 br. 1 es mol

J. Cage Baccharale

 

Komisija:

Prof. Dragan Opančić, predsjednik komisije

Prof. Višnja Bakalar, ispitivač/mentor

Prof. Azra Medić, član

Prof. Nihad Krečo, zamjenski član

 

 

12. 7. 2018. u 12.00 sati, sala Srednje muzičke škole

Kandidat: Azmir Halilović

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Harmonika

 

Program:

J. S. Bach Preludij i Fuga

D. Scarlatti Sonata

J. Sibelius Tužni valcer

M. Moszkowski Španski kapričo

A. Kusyakov Sonata

S. Gubaidulina De profundis

 

Komisija:

Prof. Senad Kazić, predsjednik komisije

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, ispitivač/mentor

Prof. Đani Šehu, član

Prof. Refik Hodžić, zamjenski član

 

 

10. 7. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Alma Džehverović

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Između estetike i ekologije zvuka: Soundscape composition R. Murray Schafer

 

Komisija:

Prof. Valida Tvrtković-Akšamija, predsjednik komisije

Prof. Amila Ramović, ispitivač/mentor

Prof. Amra Bosnić, član

Prof. Refik Hodžić, zamjenski član

 

 

10. 7. 2018. u 18.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Ammar Biser

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Gitara

 

Program:

S. Leopold Weiss Suite No. 16, in A minor (Prelude, Aallemande, Tombeau, Menuet, Gigue)

H. Villa-Lobos Etida br. 11 u a molu

M. Giuliani Rossiniana br. 1, op. 119 u e molu

G. Regondi Etida br. 6 u d molu

E. Granados La Maja de Gaia

D. Bogdanović Sonata Fantasia

 

Komisija:

Prof. YeonJu Jeong, predsjednik komisije

Prof. Đani Šehu, ispitivač/mentor

Prof. Azra Medić, član

Prof. Davor Maraus, zamjenski član

 

 

9. 7. 2018. u 09.00 sati

Kandidat: Amna Hujić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Sonata br. 1 za violinu solo, g mol (Adagio, Fuga)

F. Mendelssohn Koncert za violinu i orkestar, e mol (Allegro molto apassionato, Andante, Allegretto man troppo, Allegro molto vivace)

I. Xenakis Mikka za solo violinu

 

Komisija:

Prof. YeonJu Jeong, predsjednik komisije

Prof. Violeta Smailović - Huart, ispitivač/mentor

Prof. Emina Smolović, član

 

 

9. 7. 2018. u 10.00 sati, sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Merima Muminhodžić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Adagio i Fuga iz Sonate br. 1 g mol

A. Khachaturian Koncert za violinu i orkestar d mol

S. Alivodić Korak 11

 

Komisija:

Prof. YeonJu Jeong, predsjednik komisije

Prof. Violeta Smailović - Huart, ispitivač/mentor

Prof. Emina Smolović, član

Prof. Belma Alić, zamjenski član

 

 

9. 7. 2018. u 11.00 sati, mala Sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Ornela Veladžić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. Sibelius Violin Concerto in d moll, Op. 47

J. Sibelius Sonata No. 1 in g moll – Adagio i Fuga

A. Smailović Sa pastirima

 

Komisija:

Prof. Emina Smolović, predsjednik komisije

Prof. Violeta Smailović - Huart, ispitivač/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

 

 

9. 7. 2018. u 17.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Anja Rajić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Sonata br. 2 za solo violinu BWV 1003 a mol

Grave i Fuga

F. Mendelssohn Koncert za violinu i orkestar op. 64 e mol

O. Messiaen Kvartet za kraj vremena, VIII Louange à l'immortalite de Jesus

 

Komisija:

Prof. Đani Šehu, predsjednik komisije

Prof. YeonJu Jeong, ispitivač/mentor

Prof. Belma Alić, član

Prof. Amila Ramović, zamjenski član

 

 

6. 7. 2018. u 12.30 sati

Kandidat: Berina Spahić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Tema rada: Različiti pristupi savladavanja intonacije u solfeggiu

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Tvrtković-Akšamija, član

Prof. Amra Bosnić, zamjenski član

 

 

3. 7. 2018. u 18.00 sati, sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: David Topić

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Udaraljke

 

Program:

A. Gerassimez „Asventuras“ za mali bubanj solo

D. Gillingham Koncert za marimbu (I, II, III st.)

E. Kopetzki „Canned heat“ za set udaraljki solo

E. Carter „Canaries“ iz 8 komada za timpane solo

A. Gerassimez „Piazonore“ za vibrafon uz klavir

 

Komisija:

Prof. Dario Vučić, predsjednik komisije

Prof. Davor Maraus, ispitivač/mentor

Prof. Azra Medić, član

Prof. Amila Ramović, zamjenski član

 

 

2. 7. 2018. u 17.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Veselko Letica

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Saksofon

 

Program:

J. Ibert Concertino da camera

R. Muczynski Sonata

P. Creston Concerto

 

Komisija:

Prof. Sakib Lačević, predsjednik komisije

Prof. Tomislav Žužak, ispitivač/mentor

Prof. Vedran Tuce, član

 

 

2. 7. 2018. u 20.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Sandin Redžo

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Kontrabas

 

Program:

S. Koussevitzky Concerto op. 3; I Allegro; II Andante

G. Bottesini Introduction and Gavotte

C. Ditters von Dittersdorf Concerto E dur, I Allegro

 

Komisija:

Prof. Belma Alić, predsjednik komisije

Prof. Slobodan Gerić, ispitivač/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

 

 

29. 6. 2018. u 10.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Ana-Maria Pilj

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Viola

 

Program:

M. Reger Suita za violu br. 2 D dur

      II Andante

                 III Allegretto

B. Martinu Rapsodija koncert za violu i orkestar

                    I Moderato

                    II Molto Adagio

A. Pärt Spiegel im Spiegel

 

Komisija:

Prof. Đani Šehu, predsjednik komisije

Prof. Pavel Kondrušević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Alić, član

Prof. Dino Rešidbegović, zamjenski član

 

 

29. 6. 2018. u 11.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Mirzeta Bašić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Viola

 

Program:

J. S. Bach Partita br. 2 BWV 1004 (Sarabanda i Gigue) g mol

K. Beck Koncert C dur

Allegro moderato

Andante sostenuto

Allegro vivace

E. Cossetto Pastorala iz IV koncertantne suite

 

Komisija:

Prof. Đani Šehu, predsjednik komisije

Prof. Pavel Kondrušević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Alić, član

Prof. Dino Rešidbegović, zamjenski član

 

 

29. 6. 2018. u 14.00 sati, sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Zuhra Melić

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Horna

 

Program:

R. Gliere Romance op. 35

R. Strauss Horn Concerto op. 11

J. Rheinberger Sonate Es dur

B. Krol Laudatio

 

Komisija:

Prof. Sakib Lačević, predsjednik komisije

Prof. Nenad Vasić, ispitivač/mentor

Prof. Vedran Tuce, član

mr. Asim Gadžo, zamjenski član

 

 

29. 6. 2018. u 16.00 sati, sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Lejla Hot

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

J. Ibert „Pièce“ za solo flautu

B. Martinu First sonata za flautu i klavir

C. M. Widor „Suite“ za flautu i klavir

T. Boehm Grand Polonaise za flautu i klavir

 

Komisija:

Prof. Vedran Tuce, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

Prof. Dino Rešidbegović, zamjenski član

 

 

28. 6. 2018. u 11.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Marija Pišković

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

B. Martinu First sonata for flute and piano

R. Muczynski Three preludes for flute op. 18

C. Reinecke Undine op. 167 Sonata for flute and piano

F. Borne Cosmes Fantaisie brillante

 

Komisija:

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Vedran Tuce, član

Prof. Dino Rešidbegović, zamjenski član

 

 

15. 5. 2018. u 19.30 sati

Kandidat: Lamija Hasković

Odsjek za dirigovanje, smjer: Horsko dirigovanje

 

Program:

V. Komadina Butum Tuzla

V. Milošević Što ću majko što ću

A. Smailović Tri djevojke zbor zborile

arr. R. Arnautović Akšam mrače

B. Trudić Grličica proso brala

J. Magdić Rastanak

M. Prebanda Kolo vodenično

V. Komadina Podkozarje

C. Rihtman Pjevaj sejo kad ti srce more

arr. R. Arnautović Put putuje Latif-aga

A. Smailović Mislio sam svaki dan

M. Prebanda Čarna goro

D. Đenader Gange

R. Tahiri Skerco in L

 

Komisija:

Prof. Senad Kazić, predsjednik komisije

Prof. Dario Vučić, ispitivač/mentor

Prof. Dino Rešidbegović, član

Prof. Vedrana Šimić, zamjenski član

 

 

12. 4. 2018. u 11.30 sati

Kandidat: Lejla Baraković

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Muzikologija

 

Tema rada: „Značaj časopisa Zvuk u historiji jugoslavenske muzike

 

Komisija:

Prof. Lana Paćuka, predsjednik komisije

Prof. Fatima Hadžić, ispitivač/mentor

Prof. Tamara Karača Beljak, član

Prof. Jasmina Talam, zamjenski član

 

12. 4. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Edib Krzić

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer: Etnomuzikologija

 

Tema rada: „Orhan Ahmagić – čuvar bosanskohercegovačke muzičke tradicije“

 

Komisija:

Prof. Jasmina Talam, predsjednik komisije

Prof. Tamara Karača Beljak, ispitivač/mentor

Prof. Fatima Hadžić, član

Prof. Lana Paćuka, zamjenski član

 

 

22. 2. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Sabina Alivodić

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

J. S. Bach Preludio i Fuga WTK I (b-mol)

L. van Beethoven Sonate "Les Adieux" op. 81a

C. Debussy: Suite bergamasque

V. Mokranjac: Etida br. 2 (e-mol)

C. Franck: Prelude, Fugue et variation op. 18

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Višnja Bakalar, ispitivač/mentor

Prof. Dragan Opančić, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

21. 2. 2018. u 14.00 sati

Kandidat: Dario Vučić

Odsjek za kompoziciju i dirigovanje, smjer: Kompozicija

 

Program: Simfonija "Iščekivanja"

 

Komisija:

Prof. Ališer Sijarić, predsjednik komisije

Prof. Dino Rešidbegović, ispitivač/mentor

Prof. Asim Horozić, član

Prof. Amra Bosnić, zamjenski član

 

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona