In Memoriam

U posljednjim decenijama Muzička akademija je izgubila veliki broj profesora, pripadnika starijih generacija koji su izgrađivali Akademiju kao instituciju od vlastitog i kolektivnog interesa, pridonoseći njenom statusu kao najznačajnije i najveće institucije visokog muzičkog obrazovanja u zemlji, a uglednu u inostranstvu.

Preminuli profesori nakon perioda 1992/95. su: Komadina Vojin (Karlovac, 8. XI. 1933 - Beograd, 9. II. 1997), Blum Matusja (Kiginjev, SSSR 10. I .1914 - Sarajevo, 25. III. 1998), Jeličanin Milan (Dobrljin kod Bosanskog Novog, 17. II. 1935 - Sarajevo, 12. I. 1999), Celebie Donlagie Safija (Bosanska Krupa, 30. VII. 1934 - Pariz, 21. X. 2000), Skerl Danijel (Ljubljana, 26. VIII. 1931 - Bovec, 4. V. 2002), Radan Aleksije (Sarajevo, 1. IV. 1932 - Sarajevo, 16. VI. 2002), Hauser Kurt (Vrgac, 21. XII. 1916 - Njemačka, 2003), Stanković Nedeljka (Gacko, 28. X. 1943 - Sarajevo, 12. X. 2005), Laušević Mirjana (Sarajevo, 3. IV. 1966 - 15. VII. 2007), Muranović Tarik (Prijedor, 6. XII. 1954 - Zagreb, 19. III. 2008), Ludvig Pečar Nada (Sarajevo, 12. V. 1929 - Beč, 31. III. 2008), Krajtmajer Vinko (Tuzla, 25. I. 1940 - 3. XI. 2008), Rihtman Šotrić Dunja (Sarajevo, 6. IV. 1944 - Sarajevo, 2. I. 2010), Ambrožić-Milašević Izolda (Nova Gradiška, 5. VI. 1932 - Zagreb, 17. VI. 2011), Drnda Bećir (Pljevlja, 4. I. 1937 - Sarajevo, 16. V. 2012), Sagrestano Ivo Đino (Dubrovnik, 17. VII. 1923 – Sarajevo, 1. IX. 2012), Fajdiga Marijan (Ljubljana, 1. X. 1930 - Ljubljana, 12. IX. 2012), Verunica Zdravko (Sarajevo, 19. IV. 1926 - Sarajevo, 1. VII. 2014), Medle Radoslava (Zagreb, 13. I. 1953 - Sarajevo, 17. II. 2015), Likić Rajmund (Vareš, 31. VIII. 1943 - Sarajevo, 20. III. 2015), Romanić Teodor (Bjelovar, 4. III. 1926 - Sarajevo, 28. III. 2019), Kučukalić Zija (Sarajevo, 25. II. 1929 - Amsterdam, 18. III. 2020), Magdić Josip (Ogulin, 19. III. 1937 - Ogulin, 26. XI. 2020), Sijarić Osman-Faruk (Mostar, 17. V. 1942 - Sarajevo, 19. I. 2021.), Kamhi David (Sarajevo, 8. X. 1936 - Sarajevo, 12. III. 2021), Čavlović Ivan (Kruhari, 20. VIII. 1949 - Sarajevo, 14. V. 2021), Krečo Nihad (Sarajevo, 5. I. 1977 - Sarajevo, 25. V. 2021), Bego-Šimunić Anđelka (Sarajevo, 23. X. 1941 - Sarajevo, 9. II. 2022), Dimitrijević  Dunja (Sarajevo, 9. VI. 1945 - Sarajevo, 25. IV. 2022), Gackić Paša (Sarajevo, 30. VII. 1947 - Sarajevo, 5. VI. 2022).


Evo kratkih sjećanja na preminule u posljednjim decenijama:

NEDA STANKOVIĆ

(Gacko, 28. X. 1943 – Sarajevo, 12. X. 2005)

Studij klavira je započela i završila u Sarajevu u klasi čuvenog prof. Marijana Fellera, a postdiplomski u Ljubljani u klasi Dubravke Tomšić i u školi Gnjesinih u Moskvi 1974. Od 1994. počinje njena akademska karijera na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Kao pijanistica često je nastupala solistički, rjeđe u kamernim ansamblima, ali je njen pedagoški rad nemjerljiv ne samo u našim bosanskohercegovačkim okvirima. Odgojila je značajan broj pijanista i bila začetnicom jedne posebne pijanističke škole u Bosni i Hercegovini koja se opredmećuje specifičnom izvedbom i njenim studentima, danas značajnim pijanistima u Bosni i Hercegovini.

NADA LUDVIG-PEČAR

(Sarajevo, 12. V. 1929 – Beč, 31. III. 2008)

Započela je muzičko školovanje 1939. kao učenica klavira u Oblasnoj muzičkoj školi. Srednju muzičku školu završava 1953, kada nastaju i njeni prvi kompozitorski radovi za klavir koje praizvodi niko drugi do njen nastavnik, čuveni hrvatski kompozitor Boris Papandopulo, koji je kratko djelovao u Sarajevu. Godine 1955. upisuje studij dirigovanja u klasi Mladena Pozajića, a zatim 1957. i kompoziciju u klasi Miroslava Špilera. Redovni i postdiplomski studij kompozicije završava 1966. na Akademiji za glasbo u Ljubljani u klasi L. M. Škerjanca. Na Muzičkoj akademiji radila je od 1969, a za redovnog profesora izabrana je 1984. U penziju odlazi 1989. Pored pedagoškog i kompozitorskog rada bila je aktivna kao pisac i koautor stručnih radova, udžbeničke literature za učenike i nastavnike muzičkog odgoja, članaka i studija u stručnoj publicistici. BIla je i članica žirija za izbor himne socijalističke Jugoslavije 1984. Prva je žena bosanskohercegovačka kompozitorica, nevelikog opusa pretežno kamernog tipa, neoklasicističke organizacije izražajnih elemenata i s izrazitom crtom lirske emocionalnosti.

VINKO KRAJTMAJER

(Tuzla, 25. I. 1940 - 3. XI. 2008)

Srednju muzičku školu i prvi stepen Rudarskog fakulteta završio je u Tuzli. Muzičko školovanje nastavio je u Sarajevu 1963. Diplomirao je teoriju i pedagogiju 1967. i etnomuzikologiju 1988. Magistrirao je na temi iz polifonije na Odsjeku za kompoziciju i dirigovanje, smjer kompozicija, a doktorirao 1995. na temi iz oblasti etnomuzikologije. Od 1968. djeluje na Muzičkoj akademiji u svojstvu honorarnog asistenta, potom u zvanju docenta na predmetu Solfeggio, a od oktobra 1995, nakon sticanja zvanja doktora muzičkih nauka, izabran je u zvanje docenta na predmetima Solfeggio i Etnomuzikologija. Bavio se etnomuzikološkim istraživanjima i objavio brojne studije i članke od kojih treba izdvojiti Missu quotidianu, prvi napis o tom obliku duhovne muzičke prakse u Bosni i Hercegovini. Naročito je važno da je u okviru etnomuzikologije kao nauke svojom doktorskom disertacijom  pokrenuo  šira  istraživanja  iz  oblasti organologije, tako da danas, zahvaljujući i istraživanjima drugih istraživača, imamo prilično sigurnu mapu narodnih muzičkih instrumenata na tlu Bosne i Hercegovine. Vinko Krajtmajer je bio folklorist i funkcionalac, što znači narodski čovjek kojemu je dozvoljena šala i vic, lagodnost življenja i lucidna ozbiljnost iskustvenog uma, snalažljivog u svakom životnom trenutku i u svim životnim situacijama.

DUNJA RIHTMAN-ŠOTRIĆ

(Sarajevo, 6. IV. 1944 - Sarajevo, 2. I. 2010)

Etnomuzikologinja koja je naslijedila svoga oca Cvjetka Rihtmana i kao nastavnica na  Muzičkoj  akademiji  i  kao  sljedbenica njegovih etnomuzikoloških pogleda na tradicionalnu muzičku praksu. Muzičku akademiju i postdiplomski studij u oblasti etnomuzikologije završila je u Sarajevu u klasi C. Rihtmana. Na Muzičkoj akademiji predavala je od 1972. do 1987. Objavila je niz naučnih radova vezanih za tradicijsku muziku u BiH, bila je predsjednik Saveza Udruženja folklorista Jugoslavije. Za svoj rad dobila je niz priznanja i diploma. Dužnost dekana Muzičke akademije obavljala je 1985-1986.

BEĆIR DRNDA

(Pljevlja, 4. I. 1937 – Sarajevo, 16. V. 2012)

Umjetnik, flautist i profesor od posebne važnosti za svoje kolege i za historiju muzike u Bosni i Hercegovini. On je u radnom vijeku od 45 godina izškolovao niz bosanskohercegovačkih i jugoslavenskih flautista visoko odnjegovanog flautističkog zvuka. Rođen je u Pljevljima gdje završava osnovnu školu, nižu gimnaziju i tri razreda klavira u muzičkoj školi. Klavir uči u novosnovanoj Srednjoj muzičkoj gkoli u Pljevljima 1948/49, a nastavlja u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. Flautu studira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi čuvenog koncertanta i profesora Thea Tabake kod kojeg diplomira 1961. Usavršava se kod Jurija Doližikova na Konzervatoriju  "Čajkovski" u Moskvi     1974/75. Na Muzičkoj akademiji od 1962. počinje predavati flautu i pripadajuće, a u zvanje redovnog profesora izabran je 1985. Radi do 2007. kada odlazi u penziju. Pored solističkog značajno je njegovo muziciranje u ansamblima Momus i Sarajevski barokni trio. Na repertoaru je imao brojna djela bosanskohercegovačkih kompozitora.

IVO ĐINO SAGRESTANO

(Dubrovnik, 17. VII. 1923 - Sarajevo, 1. IX. 2012)

Violinu je učio u Dubrovniku i Rimu na Akademiji „Santa Cecilija" u klasi prof. G. de Vita. Studij završava 1956. na Akademiji za glazbo u Ljubljani u klasi prof. Leona Pfajfera. Radio je na Muzičkoj akademiji kao profesor violine od 1963. do 1988. Najvažniji dio svoje umjetničke karijere ostvario je u pedagoškom radu ali i u vođenju Kamernog gudačkog orkestra pri Muzičkoj omladini Grada Sarajeva, a zatim i Sarajevskog gudačkog orkestra, koji je održao preko 100 koncerata širom Bosne i Hercegovine i inostranstva.

ZDRAVKO VERUNICA

(Sarajevo, 19. IV. 1926 – Sarajevo, 2. VI. 2014)

Srednju muzičku školu završio je 1955, a Muzičku akademiju, Teoretsko-pedagoški odsjek, s klavirom kao  drugim predmetom 1959. Uporedo je studirao i kontrabas.  Postidplomski studij završio je 1964. Na Muzičku akademiju u Sarajevu dolazi 1963, najprije kao asistent, zatim predavač, docent, vanredni profesor i, konačno 1984. bio je izabran u zvanje redovnog profesora, uvijek za predmete Harmonija i Harmonijska analiza. Bio je u dva mandata dekan Muzičke akademije (1976-1981), šef Teoretsko-pedagoškog odsjeka (1983) i društveno aktivan u organima i tijelima koji su u ono doba bill društveno relevantni i vrijedni životnog i radnog aktiviteta. Penzionisan je 1992. Osim pedagoškim bavio se naučno-istraživačkim radom i objavio je nekoliko udžbenika  iz  oblasti  harmonije i značajnih studija o bosankohercegovačkoj muzici, to brojne članke o muzičkom radu Alekse Šantića, Franje Matejovskog, Ivana Demetera, zatim o prvim zapisivačima i obrađivačima bosanskohercegovačkih  narodnih pjesama, muzičkim stvaraocima i prosvjetnim i kulturnim prilikama u BiH u vrijeme Austro-ugarske uprave, HPD Trebević i o muzičkom životu pod kraj turske uprave.

RADOSLAVA MEDLE

(Zagreb. 13. I. 1951 – Sarajevo, 17. II. 2015)

Završila je violinu na Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu u klasi Ive Đine Segrestana, studij na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 1972, a postidplomski 1974. u klasi istog profesora. Usavršavala se u Kölnu (Njemačka) u klasi prof. Igora Ozima. Studirala je engleski jezik i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od vremena izbora 1974, prošla je zvanja asistenta, docenta, vanrednog profesora, a 2003. redovnog profesora. Umjetnička djelatnost Radoslave Medle bila je bogata djelima svjetske muzičke literature, ali i domaćih bosanskohercegovačkih kompozitora čija je neka djela za violinu i praizvela, npr. Koncert za violinu i orkestar Vlade Miloševića. Kao solista i koncertant nastupala je na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu.

RAJMUND KIĆO LIKIĆ

(Vareš, 31. VIII. 1943 - Sarajevo, 20. III. 2015)

Završio je Srednju muzičku školu u Sarajevu 1963, glavni predmet klarinet u klasi prof. Radana Aleksija. Kod istog profesora diplomira na Muzičkoj akademiji 1967, a postdiplomski studij 1979. Na Muzičkoj akademiji počinje raditi kao asistent od 1971. U zvanje redovnog profesora biran je 1997. Bio je jedan od suosnivača ansambala za novu muziku MOMUS i MASMANTRA. Izveo je preko 100 kompozicija 60-ak stranih i domaćih kompozitora, od toga čak 11 koncerata za klarinet i orkestar s orkestrima RTVS, SF, Simfonijskim orkestrom iz Niša i Simfonijskim orkestrom iz Mostara.

OSMAN-FARUK SIJARIĆ

(Mostar, 17. V. 1942 - Sarajevo, 19. I. 2021)

Rođen je 17.05.1942. godine u Mostaru. Nižu i srednju muzičku školu, a zatim i Muzičku akademiju, u klasi K. Hauzera, završio je u Sarajevu. Postdiplomski studij violine pohađao je na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a nastavio ga na Državnom konzervatoriju u Moskvi na katedri D. Oistracha. Nakon dvije godine specijalizacije kod G. Barinove, u Moskvi 1972. završava i magistarski studij u klasi P. A. Bondarenka. Godine 1975. realizira studijski boravak u SAD-u. Po povratku iz Rusije, Faruk Sijarić najprije radi na Srednjoj muzičkoj školi, a od 1974. godine na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u kojoj djeluje u svim zvanjima od asistenta do redovnog profesora i odlazi u mirovinu 2012. godine. Funkciju dekana Muzičke akademije vršio je 1987. do 2003. godine. Bio je prorektor Univerziteta u Sarajevu 1994-1995. te 1996-1997. godine. Kroz svoju pedagošku djelatnost odgojio je generacije koncertno aktivnih violinista, a i sam je kao plodan reproduktivni umjetnik koncertirao u Evropi i Sjevernoj Americi. Bio je član Simfonijskog orkestra Radio-televizije Sarajevo te Sarajevske filharmonije. Kao promotor američkog kompozitorstva, na poziv Centra za kulturu Američke ambasade s pijanistom Kooicherom 1979. godine održao je niz koncerata po cijeloj Jugoslaviji. U istom periodu je znatan dio svoje umjetničke aktivnosti posvetio promoviranju djela jugoslovenskih kompozitora te je tako u okviru kulturnog programa ZOI'84 izdao i gramofonsku ploču s djelima Magdića, Cipre, Slavenskog i Komadine kao jedno od rijetkih diskografskih izdanja umjetničke muzike na području BiH. Pored pedagoške i umjetničke djelatnosti Osman-Faruk Sijarić bio je izuzetno aktivan u društvenom i kulturnom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, te u različitim strukovnim kulturnim organizacijama i institucijama. Bio je predsjednik Saveza muzičkih pedagoga Jugoslavije, predsjednik Savjeta za muzičku djelatnost RTVBiH, predsjednik Skupšine SIZ-a kulture BiH i delegat u Skupštini SIZ-a za visoko obrazovanje BiH, pored niza drugih funkcija koje je obavljao. Za svoj društveni rad dobio je niz značajnih priznanja među kojima su i plaketa Grada Sarajeva i Orden rada sa srebrenim zracima.

DAVID KAMHI

(Sarajevo, 08. X. 1936 - Sarajevo, 12. III. 2021)

Nakon završene osnovne i srednje muzičke škole, te Prve gimnazije u Sarajevu, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu je završio diplomski (1962) i postdiplomski studij violine (1964). U periodu od 1965. do 1967. usavršavao se na Moskovskom državnom konzervatorijumu Čajkovski na katedri Davida Ojstraha u klasi poznate profesorice Olge Kaverzneve, te na Konzervatoriju Santa Cecilia u Rimu kod profesorice Pine Carmirelli (1970, 1973). Od 1955. bio je zaposlen kao profesor violine u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. Njegov angažman na Muzičkoj akademiji u Sarajevu započinje 1962. godine, te je od tada na ovoj instituciji prošao sva nastavno-umjetnička zvanja na predmetima Violina i Metodika nastave violine, od asistenta (1962), docenta (1971), vanrednog profesora (1977), do redovnog profesora (1984), u kojem je 2006. godine i penzionisan. U nedostatku nastavnog osoblja povjerena mu je i nastava na predmetu Viola i Kamerna muzika, čime je dao važan doprinos opstanku i kontinuitetu klase viole u Bosni i Hercegovini. U periodu od 1965. do 2003. nekoliko je puta obavljao funkciju šefa Odsjeka za gudačke instrumente na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a posebno je važno istaknuti njegovo zalaganje za nastavak rada Odsjeka tokom opsade Sarajeva u periodu 1992-1995. Od 2016. godine aktivno je učestvovao u radu Savjeta za kulturu i umjetnost pri Univerzitetu u Sarajevu. Pedagoška djelatnost Davida Kamhija proizvela je generacije violinista, kamernih muzičara i pedagoga violine. Izuzetno posvećen promociji i unaprijeđenju violinističke pedagogije u Bosni i Hercegovini, bio je organizator i pozivni predavač niza predavanja i seminara za nastavnike violine. Kao reproduktivni umjetnik održao je brojne recitale u zemlji i inostranstvu, kao i koncerte sa Sarajevskom filharmonijom, popraćene pozitivnim kritikama. Pedagošku i umjetničku djelatnost Davida Kamhija upotpunjava i njegova društvena djelatnost. Bio je predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika Bosne i Hercegovine, u periodu od 1993. do 1995. godine bio je član Savjeta Predsjedništva RBiH za vanjske poslove, a od 1995. do 1996. kulturni ataše u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Madridu.

IVAN ČAVLOVIĆ

(Kruhari, 20. VIII. 1949 - Sarajevo, 14. V. 2021)

Rođen je 20. 8. 1949. u Kruharima, Sanski Most. Tokom osnovnoškolskog i gimnazijskog školovanja aktivno je učestvovao u radu zabavnog orkestra KUD-a Grmeč gdje je svirao trubu i kontrabas, a u VIS-ima Boemi iz Sanskog Mosta i Procol ferrum iz Prijedora svirao je bas gitaru. Diplomirao je muziku na Pedagoškoj akademiji u Puli (1972), a zatim i na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1977) na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju. Završio je i dvogodišnji studij klavira (1979) u klasi prof. Matusje Blum. Dobitnik je Zlatne značke Hasan Brkić Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij je završio na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1983), odbranivši magistarski rad Sonatnost u djelima J. S. Bacha i primjena njenih principa u klavirskim sonatama D. G. Scarlattija (mentorica: red. prof. mr. Nada Ludvig-Pečar). Stepen doktora muzičkih nauka je stekao takođe na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1991) odbranom doktorske disertacije Kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike stvaralačkog opusa Vlade S. Miloševića (mentor: red. prof. dr. Nikša Gligo). Radio je kao nastavnik muzičkog odgoja u Osnovnoj školi u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta (1972–1973), te kao nastavnik gitare u Osnovnoj muzičkoj školi u Vogošći (1976–1978). Od 1978. radi na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, kada je izabran za asistenta-pripravnika na predmetima Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (mentori prof. Vojin Komadina i prof. Nada Ludvig-Pečar). Od tada do 2010. prolazi sva akademska zvanja do redovnog profesora. Od 2004. do 2016. vodio je nastavu iz predmeta Muzika na Akademiji scenskih umjetnosti. Bio je dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu od 2007. do 2016, kada odlazi u mirovinu. Godine 2016. izabran je za profesora emeritusa, kao i za člana Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu. Od 28. 5. 1992. do 21. 9. 1995. bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vrijeme između odlazaka na prvu liniju fronta na sarajevskoj Dobrinji, u ovom bi periodu redovno posvećivao studentima. Zajedno s dekanom Farukom Sijarićem i nekolicinom drugih nastavnika uspio je održati kontinuitet nastavnog procesa na Muzičkoj akademiji u ospjednutom Sarajevu. Jedan je od osnivača Muzikološkog društva FBiH (1997) i pokretač Časopisa za muzičku kulturu Muzika (1997), čiji je glavni i odgovorni urednik bio od 1997. do 2007. Od 1998. godine zajedno sa saradnicima pokreće bijenalni Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Od kraja 70-tih i tokom 80-tih godina prošlog stoljeća bio je aktivan u radu Udruženja kompozitora BiH. Od 1985. do 1989. bio je nositelj projekta Kompozitori Bosne i Hercegovine: Obrada podataka pri SOKOJ-u. S prof. dr. Ankicom Petrović 1990/91. za ANUBiH izradio je projekt Fundamentalna istraživanja za historiju muzike u BiH (FIHM BiH 2010), koji je 1997. preuzelo Muzikološko društvo, a od 2004. Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. Također je pokrenuo i projekt Leksikon muzičara u BiH (1999) i bio glavni i odgovorni urednik objavljenog Abecedarija Leksikona (2010). Jedan je od osnivača Instituta za muzikologiju (2004) i Centra za muzičku edukaciju (2014) Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Inicijator je pokretanja doktorskog studija u oblasti muzičke umjetnosti na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, prvog doktorskog studija u oblasti umjetnosti u Bosni i Hercegovini (2010). Godine 2008. pokrenuo je festival Majske muzičke svečanosti Muzičke akademije u Sarajevu, a 2011. bio je jedan od inicijatora Sarajevo Chamber Music Festivala u organizaciji Muzičke akademije u Sarajevu i Manhattan String Quarteta iz New Yorka. Napisao je preko 200 naučnih i stručnih radova, monografskih brošura i publicističkih priloga. Za muzikologiju Bosne i Hercegovine od posebnog je značaja njegovih devet knjiga: Muzički oblici (1998), Vlado Milošević – kompozitor (2001), Historija muzike u Bosni i Hercegovini (2011), Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada (2004, 2012), Muzički oblici i stilovi. Analiza muzičkog djela (2014), Eseji o muzici. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini (2015), Muzički portreti. Izvori i sjećanja (2017), Nauka o muzici u Bosni i Hercegovini (2019). Za doprinos muzikologiji i muzičkoj publicistici dobio je nagradu Vlado Milošević AMUS-a (2017). Od 1979. bio je aktivan i kao kompozitor. U njegovom opusu posebno je vrijedna saradnja s rediteljem Gojkom Bijelcem, iz koje su proizašle, između ostalog, predstava La Strada (1999) i opera atrakcijâ Srebreničanke (2004). 

NIHAD KREČO

(Sarajevo, 05. I. 1977 - Sarajevo, 25. V. 2021)

Školovao se u Sarajevu, gdje je završio Muzičku akademiju Univerziteta u klasi prof. Nede Stanković. Specijalizirao se tokom 2000/2001. godine na Kraljevskoj akademiji u Stockholmu, u klasi prof. Stefana Lindgrena. Postdiplomski studij završava 2006. godine u klasama prof. Nede Stanković i prof. Borisa Kraljevića. Dobitnik je tri prve nagrade na takmičenjima učenika i studenata FBiH. Imao je koncerte u zemlji i inostranstvu (Švedska, Češka, Izrael, Grčka, Kanada, Francuska i Njemačka,Turska), nastupao je sa Sarajevskom filharmonijom i snimao za Federalnu Televiziju BiH i TV Sarajevo. Pohađao je majstorske kurseve u Grčkoj, Švajcarskoj, Izraelu, Kanadi i Švedskoj, u klasama Alain Lefevrea, Victora Rosenbaum-a, Jean-Paul Sevilla-e i Augusta Hautbo-a. Godine 2002. izabran je za asistenta, 2005. za višeg asistenta, 2008. u docenta, 2013. za vanrednog profesora na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Pored karijere koncertnog pijaniste i profesora Muzičke akademije, Nihad Krečo je ostvario i značajne uspjehe u domenu pop muzike kao izvođač i producent, nastupajući s mnogim eminentnim stvaraocima bosanskohercegovačke scene popularne muzike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona