Izdavačka djelatnost

U proteklih 10 godina, Institut za muzikologiju je imao veoma značajnu izdavačku djelatnost koja se može podijeliti na oblast muzikologije, etnomuzikologije i muzičke pedagogije.

 

- Katalog legata akademika Cvjetka Rihtmana I (2010), urednice dr. Tamara Karača Beljak i dr. Jasmina Talam

- Ivan Čavlović, Historija muzike u Bosni i Hercegovini (2010)

- Abecedarij Leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzika (2011). urednik dr. Ivan Čavlović, suradnice dr. Fatima Hadžić i mr. Lana Paćuka.

- Senad Kazić, Solfeggio - historija i praksa (2013)

- Jasmina Talam, Narodni muzički instrumenti u Bosni i Hercegovini (2014)

- Tamara Karača Beljak, Zvučni krajolici. Pogled na vokalne fenomene Bosne i Hercegovine (2014)

- Ivan Čavlović, Eseji o muzici ili Nacrt za socijalnu historiju muzike u BiH (2016)

 

Pored navedenih štampanih izdanja, Institut za muzikologiju je objavio je i zvučna izdanja:

 

Zvučni krajolici Bosne i Hercegovine

Urednica dr. Tamara Karača Beljak

Koncertni zapisi ansambla Etnoakademik iz 2009. i 2011. godine.

Izdavač: Institut za muzikologiju Sarajevo 2012.

 

Muzička tradicija sjeveroistočne Bosne

Urednica: Tamara Karača Beljak

Terenski snimci: Dimitrije O. Golemović

Izdavač: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini i Institut za muzikologiju Sarajevo 2016.

 

Tradicionalna narodna muzika Bosne i Hercegovine, Serija 1: Saz u Bosni

Urednica: Jasmina Talam

Terenski snimci

Izdavač: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini, Institut za muzikologiju Muzičke akademije, Univerzitet u Sarajevu Sarajevo 2016.

 

U suradnji s Muzikološkim društvom, Institut za muzikologiju objavljuje časopis Muzika.

Više informacija: http://www.muzikolosko-drustvo.ba/publikacije/muzika/

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona