Izdavačka djelatnost

U proteklih 10 godina, Institut za muzikologiju je imao i veoma značajnu izdavačku djelatnost koja se može podijeliti na oblast muzikologije, etnomuzikologije i muzičke pedagogije.

 

- Katalog legata akademika Cvjetka Rihtmana I (2010), urednice dr. Tamara Karača Beljak i dr. Jasmina Talam

- Ivan Čavlović, Historija muzike u Bosni i Hercegovini (2010)

- Abecedarij Leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzika (2011). urednik dr. Ivan Čavlović, suradnice dr. Fatima Hadžić i mr. Lana Paćuka.

- Senad Kazić, Solfeggio - historija i praksa (2013)

- Jasmina Talam, Narodni muzički instrumenti u Bosni i Hercegovini (2014)

- Tamara Karača Beljak, Zvučni krajolici. Pogled na vokalne fenomene Bosne i Hercegovine (2014)

- Ivan Čavlović, Eseji o muzici ili Nacrt za socijalnu historiju muzike u BiH (2016)

 

Pored navedenih štampanih izdanja, Institut za muzikologiju je objavio je i zvučna izdanja:

 

Zvučni krajolici Bosne i Hercegovine

Urednica dr. Tamara Karača Beljak

Koncertni zapisi ansambla Etnoakademik iz 2009. i 2011. godine.

Izdavač: Institut za muzikologiju Sarajevo 2012.

 

Muzička tradicija sjeveroistočne Bosne

Urednica: Tamara Karača Beljak

Terenski snimci: Dimitrije O. Golemović

Izdavač: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini i Institut za muzikologiju Sarajevo 2016.

 

Tradicionalna narodna muzika Bosne i Hercegovine, Serija 1: Saz u Bosni

Urednica: Jasmina Talam

Terenski snimci

Izdavač: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini, Institut za muzikologiju Muzičke akademije, Univerzitet u Sarajevu Sarajevo 2016.

 

U suradnji s Muzikološkim društvom, Institut za muzikologiju objavljuje časopis Muzika.

Više informacija http://www.muzikolosko-drustvo.ba/publikacije/muzika/

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona