Biblioteka

Biblioteka Muzičke akademije u Sarajevu osnovana je 1955. godine kada i sama Akademija s tim da je prva građa (knjige i štampane muzikalije) u biblioteku pristigla 1956. godine u ukupnom broju od 587 bibliotečkih jedinica. Ratna dešavanja u razdoblju od 1992. do 1995. prekidaju intenzivniji rast biblioteke kao i samog bibliotečkog fonda i pretpostavlja se da je veliki dio građe izgubljen, uništen ili otuđen na neki drugi način.

 

Od 1996. ponovno kreće uspostava rada, revizija fondova, nova katalogizacija građe, obogaćivanje fonda donacijama i poklonima itd. U biblioteci Muzičke akademije revidira se zatečeni fond diplomskih, magistarskih i doktorskih radova te se do 2004. godine izrađuje i elektronska knjiga inventara koja se dopunjava podacima o „novim“ radovima.

 

U razdoblju od 2005. do 2015. godine u biblioteku Muzičke akademije pristigao je veliki broj donacija i poklona i to većinom gramofonskih ploča, monografskih izdanja (posebno stručne literature o historiji muzike, historiji i razvoju nacionalnih škola, jazzu, bluesu, američkoj muzici i sl.) te štampanih muzikalija (većinom partiture džepnog formata, izdanja Peters Edition i sl.).

 

Do 2010. godine bibliotečka građa se katalogizirala u programskom proizvodu za knjižničarstvo Metelwin (Varaždin, Hrvatska), a aktivan je bio isključivo modul evidencije knjiga i pretraživanje. Punopravna članica Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa (COBISS) biblioteka Muzičke akademije postaje 2009. godine.

 

Biblioteka je namijenjena studentima i akademskom osoblju Muzičke akademije, a pod određenim uvjetima je mogu koristiti i ostali građani i istraživači.

 

Kontakt e-mail: biblioteka@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona