Baze

WEB OF SCIENCE™

 

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation indeks, pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa.

Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

Ugovoreni period pretplate omogućio Univerzitet u Sarajevu i traje do 31.8.2017.

Stranica za logovanje: https://login.webofknowledge.com

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke. 

 

 

https://www.ebscohost.com/

EBSCOhost je multidisciplinarna baza podataka koja sadrži tekstove u full PDF formatu iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih znanosti, kao i iz biomedicine i zdravstva.

Pristup je omogućio Univerzitet u Sarajevu. 


Stranica za logovanje je: http://search.ebscohost.com

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke.

 

 

Online izvori s otvorenim pristupom:

 

 

http://www.ceeol.com
CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)  - online arhiv koji omogućava pristup člancima u PDF formatu iz oblasti kao što su humanističke i društvene nauke u okviru Centralne, Istočne i Jugoistočne Europe.

 

 

http://www.doaj.org
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – baza s velikim brojem naučnih časopisa iz različitih oblasti i u otvorenom pristupu.

 

 

http://www.hrcak.srce.hr
Hrčak (portal naučnih časopisa Republike Hrvatske) – baza sa slobodnim pristupom velikom broju hrvatskih naučnih i stručnih časopisa iz različitih oblasti u punom tekstu ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima radova.

 

http://www.imslp.org
IMSLP (International Music Score Library Project/Petrucci music library) - baza različitih vrsta muzičkih djela, notnih izdanja, zvučnih zapisa, podataka o kompozitorima sve u slobodnom korištenju bez plaćanja.

 

http://scindeks.ceon.rs
SCIndeks (srpski nacionalni citatni indeks) – omogućava pristup naučnim periodičnim publikacijama koje izlaze u Republici Srbiji. Članci iz časopisa koji imaju otvoreni pristup nalaze se u punom tekstu, a ostali sadrže bibliografski opis članaka ili sažetke radova.

 

http://www.scirus.com
SCIRUS - bibliografska i citatna baza velikog broja web stranica, članaka u punom tekstu i sažetaka iz oblasti kao što su medicina, prirodne i društvene znanosti i sl.

 

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona