Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2024/2025. godini - prvi prijavni rok

Objavljujemo preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u prvom upisnom roku studijske 2024/2025. godine.

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora Vijeću Muzičke akademije u roku od 2 dana od dana objave iste (zadnji rok za izjavljivanje prigovora je 10.07.2024. godine). Konačna rang lista sa prvog prijavnog roka će biti objavljena 12.07.2024. godine.

Kandidati mogu podnijeti prigovore direktno na protokol Muzičke akademije u navedenim danima, u terminu do 12 sati.

Sve informacije vezane za upis kandidata će biti objavljene na web stranici Akademije.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona