Novosti

05.10.2022. Obavijest za izborne predmete
03.10.2022. Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija studijske 2022/2023. godine (prvi prijavni rok)
03.10.2022. Ugovori o studiranju za I godinu studija i uplata za osiguranje
03.10.2022. Upis u I godinu - I ciklus studija
03.10.2022. Obavijest o produženju roka za odbranu završnih radova
03.10.2022. Obavijest za redovno-samofinansirajuće studente (IZMJENA)
03.10.2022. Obavijest za studente III i IV godine za nastavu iz predmeta Aspekti savremene muzike i Analiza muzičkog djela III
30.09.2022. Obavijest za studente Odsjeka za solo pjevanje
30.09.2022. Obavijest o početku nastave i rasporedu grupne nastave u studijskoj 2022/2023. godini
29.09.2022. Raspored održavanja prijemnih ispita za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija (treći prijavni rok)
29.09.2022. K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja
28.09.2022. Obavijest za studente koji obnavljaju godinu - kolizija
26.09.2022. Obavijest o upisu u studijsku 2022/23. godinu
26.09.2022. Raspored održavanja prijemnih ispita za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija (prvi prijavni rok)
21.09.2022. Dodatni rokovi za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini
20.09.2022. Poziv za apliciranje za studiranje na egipatskim univerzitetima
19.09.2022. Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija studijske 2022/2023. godine (drugi prijavni rok)
14.09.2022. Ispitni termini za drugi septembarski rok za II ciklus studija
13.09.2022. Ispitni termini za drugi septembarski rok za I ciklus studija
13.09.2022. Obavijest za studente o ispitu iz predmeta Estetika muzike

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona