Raspored održavanja prijemnih ispita za upis na I ciklus studija u akademskoj 2022/2023. godini

RASPORED ODRŽAVANJA PRIJEMNIH ISPITA ZA II ROK

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u školskoj 2022/23. godini

Kandidati koji nisu zadovoljili na glavnom predmetu ne pristupaju daljem polaganju prijemnog ispita!

Datum održavanja ispita

Sat

Predmet

Mjesto održavanja

Napomena

Srijeda 14.09.2022.

 

09:00-10:30

 

DIRIGOVANJE

Soba 4

 

Srijeda

14.09.2022.

 

11:00

12:00

 

KLAVIR

 

 

Mala sala

Kandidati  Odsjeka za  dirigovanje

Srijeda  14.09.2022.

 

09:00 –11:00

 

MUZIKOLOGIJA I ETNOMUZIKOLOGIJA (klauzurni rad)

 

Soba 6

Razgovor sa kandidatima u 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum održavanja ispita

Sat

Predmet

Mjesto održavanja

Napomena

 

Četvrtak,

15.09.2022.

09:00 – 11:30

HARMONIJA za Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

Soba 9

Pismeni ispit

 

Četvrtak,

15.09.2022.

12:00 -13:00

HARMONIJA za Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

Soba 9

Sviranje kandenci

Četvrtak,

15.09.2022.

13:15-14:15

TEORIJA MUZIKE (svi kandidati u grupama)

Soba  9

Pismeni ispit

Četvrtak,

15.09.2022.

14:30-15:30

SOLFEGGIO (svi kandidati)

Soba  9

Pismeni ispit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum održavanja ispita

Sat

Predmet

Mjesto održavanja

Napomena

 

Petak,

16.09.2022.

 

10:30-12:00

MUZIČKI OBLICI  - Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju)

Soba 2

Pismeni ispt

 

Petak,

16.09.2022.

 

12:00

KLAVIR OBAVEZNI PREDMET STRUKE (Odsjek za komoziciju, Odsjek za solo pjevanje,  Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju)

Soba 8

 

 

Petak,

16.09.2022.

 

13:00

SOLFEGGIO (svi kandidati po odsjecima)

Soba 2

Usmeni ispit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT BIT ĆE OBJAVLJENA NA OGLASNOJ

PLOČI I NA WEB STRANICI AKADEMIJE www.mas.unsa.ba, U PONEDJELJAK, 19.09.2022. GODINE.

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona