Objavljeno novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika

Sa zadovoljstvom predstavljamo novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu "Muzika" koji je priredila glavna i odgovorna urednica dr. Fatima Hadžić. Uredništvo se zahvaljuje svima koji su dali doprinos u realizaciji broja 1/2023. Autori objavljenih tekstova su: Nataša Crnjanski, Naka Nikšić, Amra Bosnić, Zanin Berbić, fra Robert Jolić i Aida Adžović.

"Muzika" je internacionalni muzikološki časopis, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini, koji od 1997. godine kontinuirano izlazi u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Indeksiran je u: Répertoire International de Littérature Musicale (RILM); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EBSCO Information Services; CEEOL (Central and East European Open Library).

Aktuelni broj dostupan je na sljedećem linku: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/trenutno-izdanje/

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona