Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u studijskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 32. i člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-17044-2/23 od 09.06.2023. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini, broj: 02-04-25971-13/23 od 08.06.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I i II ciklusa studija studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upisi.unsa.ba), a video uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs možete pogledati OVDJE. Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte Univerzitetski teleinformatički centar na telefon 033 560 240 ili na mail upis@unsa.ba.


Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u drugom prijavnom roku će se provoditi od 28.08. do 08.09.2023. godine (do 16:00 sati). Prijemni ispiti za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u prvom prijavnom roku će se realizovati od 12.09. do 14.09.2023. godine, a tačan raspored i satnicu prijemnog ispita možete pogledati u priloženim dokumentima ili klikom na LINK.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija će se provoditi od 28.08. do 23.09.2023. godine (do 16:00 sati)Prijemni ispiti za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Muzičkoj akademiji će se realizovati 25.09. i 26.09.2023. godine, a tačan raspored i satnicu prijemnog možete pogledati u priloženim dokumentima ili klikom na  LINK.


U priloženim dokumentima možete pronaći:

- Tekst konkursa za upis na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2023/2024. godini (informacije o konkursu, potrebni dokumenti za online prijavu na konkurs)

- Tabela sa slobodnim mjestima za upis u I ciklus studija u drugom prijavnom roku u studijskoj 2023/2024. godini

- Plan upisa za II ciklus studija u studijskoj 2023/2024. godini

- Pravilnik o obimu i sadržaju prijemnog ispita za upis na I ciklus studija

- Pravilnik o obimu i sadržaju prijemnog ispita za upis na II ciklus studija

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

- Primjer uplatnice za prijemni ispit (sastavni dio obavezne konkursne dokumentacije za kandidate)

- Instrukcija za plaćanje prijemnog ispita iz inostranstva

- Obrazac za esej na II ciklusu studija (Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju)

 

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za kompoziciju elektronskim putem trebaju dostaviti tri vlastite kompozicije u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesora dr. Dine Rešidbegovića (dino.residbegovic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za solo pjevanje elektronskim putem trebaju dostaviti nalaz fonijatra (ne stariji od mjesec dana) u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesorice doc. Vedrane Šimić (vedrana.simic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Konkursni komadi za instrumentalne odsjeke i konkursne vježbe iz predmeta Solfeggio će biti objavljeni naknadno.


Kandidati koji do trenutka zatvaranja konkursa nisu bili u mogućnosti uploadovati neki od dokumenata na eUNSA platformu (npr. diplomu, jer proces izdavanja diplome od strane škole još uvijek nije završen), mogu pristupiti prijemnom ispitu uz najavu i obrazloženje mailom studentskoj službi Akademije (studentska@mas.unsa.ba). Ukoliko nakon prijemnog ispita budu ispunjavali uslov za upis, kandidati navedene dokumente mogu dostaviti i prilikom upisa.


Ova objava će redovno biti ažurirana novim informacijama o procesu realizacije prijemnog ispita i upisa na Muzičku akademiju.

 


 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona