Prins Claus Conservatorium - Hanzehogeschool Groningen (Holandija) objavio je poziv za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2021/2022. akademskoj godini

Prins Claus Conservatorium - Hanzehogeschool Groningen (Holandija) objavio je poziv za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2021/2022. akademskoj godini.

Za mobilnost su dostupne 2 dvosemestralne stipendije za mobilnost studenata.

Prijave studenata podnose se isključivo putem https://aec.dreamapply.com (obratiti pažnju na priloge).

Rok za prijavu je 17. maj 2021, 23.59h.

 

Dokumentacija:

Kopija paspša

Curriculum Vitae (Europass)

Motivacijsko pismo / Letter of Motivation

Prepis ocjena

Snimci

Preporuke

 

Learning Agreement. (Lista predmeta navedena je na platformi EASY; Odabir predmeta uskladiti s Uputama o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA, i u konsultaciji s prodekanesom za međunarodnu saradnju.)

Formulari su dostupni na linku https://drive.google.com/drive/folders/1Yj4pkDpl2bJiA-D4AIjS4x8DV0z4K3CY?usp=sharing.

Kopiju dokumentacije potrebno dostaviti nakon prijave na: international.cooperation@mas.unsa.ba

Više informacija o pozivu: international.cooperation@mas.unsa.ba

Više informacija o Konzervatoriju Prins Claus: https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/prins-claus-conservatorium

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona