OBAVIJEST – Dodjela indeksa za studente I godine I ciklusa studija

Studenti I godine I ciklusa studija svoje indekse mogu preuzeti u studentskoj službi po sljedećem rasporedu:

 

Utorak

13.10.2020.

Srijeda

14.10.2020.

Četvrtak

15.10.2020.

Petak

16.10.2020.

Ella Piknjač

Marija Mila Milas

Sara Šabić

Žarko Maksimović

Hanadi Karić

Emina Puzić

Marija Ševkušić

Lara Halvadžija

Danijel Perić

Mihael Baškarad

Ervin Pehlić

Hrvoje Sušac

Idna Muminović

Mihael Mucko

Rijad Kaniža

Ajla Muratović

Iva Lazić

Alma Agić

Ajna Kasumović

Lejla Abidović

Nedim Seferović

Andrea Marković

Bakir Samardžić

Tara Kušić

Lamija Džemidžić

Adna Karić

Josipa Bošnjak

Ahmed Džanković 

Azur Hajdarević

Nejla Žunić

Branka Kliškić

Tomislav Perić

Emil H. Efendić

Dženita Omerović

Stela Strnad

Emil Pilica

Sven Sirćo

Ishak Kušumović

Rob Dominik

Ante Boban

Sarajevo, 08.10.2020. godine                                                                                                        STUDENTSKA SLUŽBA

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona