Konačna rang lista i informacije o upisu kandidata u prvu godinu II ciklusa studijske 2021/2022. godine

Objavljujemo konačnu rang listu kandidata koji su stekli pravo upisa u prvu godinu II ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu.

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit za I godinu II ciklusa studija akademske 2021/2022. godine obavit će se u periodu od 13.10. do 20.10.2021. godine. Upis se vrši u studentskoj službi Muzičke akademije od 11 h do 13 h.

 

Za upis je potrebno dostaviti:

1. UPISNI MATERIJAL - Upisni materijal (Portirnica Muzičke akademije) – uplatu za upisni materijal možete izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti po obrascu (uplatnica u prilogu)

2. DVIJE FOTOGRAFIJE 6 x 4 cm;

3. LJEKARSKO UVJERENJE (Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36)

4. POTVRDU O UPLATI ŠKOLARINE I OSTALE UPLATE (primjerak uplatnica u prilogu)

Prilikom upisa, studenti su dužni popuniti obrazac za izborne predmete i predati ga u studentsku službu.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona