ISPITNI ROKOVI ZA STUDENTE KOJI SU PRVI PUT UPISANI NA II CIKLUS STUDIJA ŠK. 2022/2023 GODINE

II CIKLUS STUDIJA

ISPITNI ROKOVI ZA STUDENTE KOJI SU PRVI PUT UPISANI NA II CIKLUS STUDIJA ŠK. 2022/2023 GODINE


PRIJAVA ISPITA PREKO ISSS-a
(junuarsko-fabruarski rok šk. 2022/2023)

 

Studenti će moći prijaviti ispite preko ISSS-a od 24.01.2023 do 26.01.2023. godine.

 

NAPOMENA:
Nakon navedenog roka, studenti neće moći prijaviti.

ISPITI SE PRIJAVLJUJU PREKO ISSS.BA APLIKACIJE. SVAKI STUDENT PREKO SVOG KORISNIČKOG IMENA UĐE U SVOJ PROFIL, TE U ODJELJKU ISPITI/PRIJAVA ISPITA IZABERE ONE ISPITE KOJE ŽELI POLAGATI.


• MOLIMO STUDENTE DA PRIJAVLJUJU ISPITE SAMO KOD JEDNOG PROFESORA KOD KOJEG I POLAŽU, AKO SE STUDENTIMA NA POJEDINIM PREDMETIMA POJAVLJUJE VIŠE OPCIJA (NPR. KLAVIR KOD VIŠE PROFESORA) ILI GLAVNI PREDMET.

• U KOLIKO NEDOSTAJE BILO KOJI OD ISPITA, MOLIMO STUDENTE DA SE ODMAH JAVE NA MAIL STUDENTSKE SLUŽBE (studentska@mas.unsa.ba).

 

STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU ILI IMAJU APSOLVENTSKI STAŽ NEĆE IMATI MOGUĆNOSTI DA PRIJAVLJUJU ISPITE PREKO ISSS SISTEMA. STUDENTI SU U OBAVEZI POPUNITI PRIJAVU KOJA SE NALAZI NA PULTU KOD BIBLIOTEKE ILI POPUNITI ON-LINE PRIJAVU I ISPTINTATI JE, TE SA PRIJAVOM I INDEKSOM MOGU PRISTUPITI ISPITU.

 

ON-LINE PRIJAVA NALAZI SE NA LINKU: http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona