Dodatni rokovi za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na dopunu teksta Konkursa broj:27-03-34-35142/22 od 20.09.2022 i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

 

DOPUNU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

 

Univerzitet u Sarajevu raspisuje dodatne rokove za prijavu na Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u akademskoj 2022/2023. godini, koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.

Prijava i upis kandidata na dodatnim prijavnim rokovima vrši se u skladu sa raspoloživim slobodnim mjestima na fakultetima/akademijama/centrima Univerziteta u Sarajevu, prethodno odobrenim od strane Vlade Kantona Sarajevo.

TREĆI PRIJAVNI ROK ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA: Od 21.09. do 30.09.2022. godine

Prijava za treći prijavni rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu fakulteta/akademije/centra na koji se kandidat prijavljuje zaključno sa 30.09.2022. godine.

DRUGI PRIJAVNI ROK ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA: Od 04.10. do 11.10.2022. godine

Prijava za drugi prijavni rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu fakulteta/akademije/centra na koji se kandidat prijavljuje zaključno sa 11.10.2022. godine.

Preuzmi: Dopuna Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona