Profesori s TAI Madrid na Muzičkoj akademiji UNSA (18-22.03.2024)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavljuje gostovanje profesora Vincenza Germana, Trinidad Jiménez i Gonzala Ovejera sa Univerziteta umjetnosti TAI Madrid. U periodu od 18. do 22. marta 2024. oni će biti gosti Odsjeka za kompoziciju MAS te održati seriju radionica iz oblasti tehnika i modela muzičke, vizuelne, elektroničke i elektroakustičke improvizacije za studente Muzičke akademije i Akademije likovnih umjetnosti UNSA. Gostovanje se realizira se u okviru programa Erasmus+.

 

Vincenzo Germano je italijanski kompozitor, dizajner zvuka i multiinstrumentalist. Njegova umjetnička produkcija usko je povezana s istraživanjem strategija improvizacije u elektroakustičkom kontekstu, elektronici uživo i spacijalizaciji zvuka. Sve njegove kompozicije izdaje nizozemska izdavačka kuća Wic Recordings. Trenutno živi u Barceloni, a profesor je kompozicije i orkestracije na Univerzitetu Tai u Madridu.

 

Trinidad Jiménez je španska eklektična flautistkinja, kompozitorica i muzikologinja koja živi u Madridu i Andaluziji. Njezina djela za savremeni ples i flamenco dovela su je do posjeta brojnim nacionalnim i međunarodnim pozornicama i festivalima u Europi, Aziji i Africi. Posljednjih godina uvela je bas flautu u različite muzičke projekte. Njezin posljednji album ELÉCTRICA (2023.) mnogi su mediji nominirali za najbolji nacionalni jazz album. Od 2018. kombinira svoju aktivnu izvođačku praksu sa svojim obrazovnim i istraživačkim radom na Univerzitetu TAI Arts (Madrid), gdje djeluje kao profesorica na studiju muzičke kompozicije i na studiju muzičke kreacije i produkcije. Također predaje na Sveučilištu Alfonso X el Sabio (Madrid), gdje predaje na studijama muzičkih izvođačkih umjetnosti i na magisteriju orkestarskog dirigovanja.

 

Gonzalo Ovejero je umjetnik na području vizuelnih umjetnosti, novih medija i audiovizuelne umjetnosti, a također se bavi i dizajnom svjetla. Živi u Madridu i Barceloni. Kao aktivni član studija BeatMe Lab, njegov je rad usmjeren na temeljito istraživanje različitih mogućnosti koje tehnologije u nastajanju mogu ponuditi u umjetničkom domenu. Radi kao profesor na području multimedijske umjetnosti na TAI Arts University gdje je specijaliziran za umjetničko stvaranje kroz programske jezike i audiovizualnu produkciju korištenjem aplikacija umjetne inteligencije.

 

Više informacija: hanan.hadzajlic@mas.unsa.ba

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona