Poziv za radove 14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

 

14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 24-26.10.2024.

Poziv za radove

 

14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY”

Sarajevo, 24-26 October 2024

Call for Papers

(for Call in English please scroll below!)

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove za 14. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja u muzici i nauci o muzici. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Pozivaju se zainteresirani da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

 

• Digitalna etno/muzikologija

• Muzika i manjine

• Muzika i sjećanje

• Značenje u muzici

• Historijski, kritički i interpretativno-stvaralački aspekti teorije muzike

• Teorija muzike kao naučna i pedagoška disciplina

• Muzička percepcija i kognicija

• Nova istraživanja

 

Programski odbor:

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Dr. Amra Bosnić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Dr. Richard Cangro, Western Illinois University, SAD

Dr. Nataša Crnjanski, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija

Dr. Merima Čaušević, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, BiH

Dr. Fatima Hadžić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Dr. Naida Hukić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Dr. Igor Karača, Oklahoma State University, SAD

Dr. Tamara Karača Beljak, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija BiH

Dr. Senad Kazić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Dr. Thomas Nussbaumer, Universität Mozarteum Salzburg (Innsbruck), Austrija

Dr. Amila Ramović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Dr. Leon Stefanija, Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Slovenija

Dr. Lana Šehović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Dr. Jasmina Talam, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Prof. emer. dr. Stanislav Tuksar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

 

Kotizacija iznosi 50 € ili 100 KM (30 € ili 60 KM za članove Muzikološkog društva FBiH) i uključuje programsku knjižicu i druge radne materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

 

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

 

Recenzirani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova 14. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ (verzija na b/h/s ili engleskom jeziku), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

 

Prijave slati na prijavnom obrascu do 30. aprila 2024. na e-mail adresu: symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti u .doc i .pdf formatu.

 

O konačnoj odluci o odabranim radovima programski odbor će obavijestiti učesnike do 20. maja 2024. Informacije o programu i registraciji bit će objavljene nakon ovog datuma.

 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

 

Nadamo se da ćemo se sresti u Sarajevu u oktobru 2024. godine!

 

Poziv za prijavu radova i više informacija o događaju uskoro će biti objavljeni na web stranici Muzikološkog društva FBiH: www.muzikolosko-drustvo.ba.

 

Informacije o Simpoziju redovno ćemo dopunjavati na našim zvaničnim kanalima:

Zvanična stranica FacebookInstagram

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona