Preliminarna rang-lista kandidata koji su položili prijemni ispit i ispunili uvjete za upis na III ciklus studija

PRELIMINARNA RANG-LISTA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT I ISPUNILI UVJETE ZA UPIS NA III CIKLUS STUDIJA

 

 

Umjetničke oblasti

 

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer Violina:

 

Tamara Arsovski

Alma Dizdar

Lorena Milina

 

Odsjek za kompoziciju:

 

Hanan Hadžajlić

 

Odsjek za dirigovanje, smjer Horsko dirigovanje:

 

Alma Aganspahić

 

 

Naučne oblasti

 

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer Muzikologija:

 

Omer Blentić

 

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer Etnomuzikologija:

 

Zorana Guja

 

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju:

 

Ana Perunović Ražnatović

Marko Jakovljević

 

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora Nastavno-umjetničkom vijeću Muzičke akademije u roku od 5 dana od dane objave liste.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona