Odbrane projekta doktorske disertacije

Odbrane projekta doktorske disertacije

 

Mr. Alma Dizdar, studentica trećeg ciklusa studija – doktorskog studija na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru, smjer Violina branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom „Elementi improvizacije u odabranim sonatama za violinu i kontinuo u XVII. i ranom XVIII. vijeku“.

Prezentacija će se održati u srijedu, 17. novembra 2021. godine u 10 sati u sobi broj 6.

 

Mr. Tamara Arsovski, studentica trećeg ciklusa studija – doktorskog studija na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru, smjer Violina branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom „Kontinuitet kompozitorskog identiteta i diskontinuitet stila u violinskom opusu Sergeja Prokofjeva (implikacije u interpretaciji)“.

Prezentacija će se održati u srijedu, 17. novembra 2021. godine u 10:30h u sobi broj 6.

 

Mr. Lorena Milina, studentica trećeg ciklusa studija – doktorskog studija na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru, smjer Violina branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom „Zvučne estetike francusko-belgijske violinske glazbe na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće“.

Prezentacija će se održati u srijedu, 17. novembra 2021. godine u 11 sati u sobi broj 6.

 

Mr. Zorana Guja, studentica trećeg ciklusa studija – doktorskog studija na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer Etnomuzikologija branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom „Istorijski aspekti i savremene prakse pjevanja uz gusle u Bosni i Hercegovini“.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 18. novembra 2021. godine u 9 sati.

 

Mr. Hanan Hadžajlić, studentica trećeg ciklusa studija – doktorskog studija na Odsjeku za kompoziciju branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom „Modeli i postupci u slobodnoj muzičkoj improvizaciji“.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 18. novembra 2021. godine u15 sati.

 

Mr. Marko Jakovljević, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom „Primjena klasičnih harmonijskih principa u popularnoj glazbi“.

Prezentacija će se održati u petak, 19. novembra 2021. godine u 11 sati.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona