Odbrana projekta doktorske disertacije mr. Marka Jakovljevića

Mr. Marko Jakovljević, student trećeg ciklusa studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju, branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom „Primjena harmonijskih principa u popularnoj glazbi sarajevske pop-rock scene (1974-1986)“ (mentorica prof. dr. Naida Hukić).

Prezentacija će se održati u srijedu, 10. jula 2024. godine u 13 sati, u sobi br. 2 na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                   Doktorski studij MAS UNSA

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona