Viša asistentica mr. Mirna Mlikota-Dizdarević doktorila na New Bulgarian University u Sofiji

Mr. Mirna Mlikota-Dizdarević, viša asistent na Odsjeku za duvačke instrumente i harmoniku , smjer Flauta, doktorirala je 26.04.2022. godine na New Bulgarian University u Sofiji (Bugarska). Nakon uspješne prezentacije doktorske teme „THE ROLE OF A FLUTE SOLOIST IN THE XVIII, XIX, XX CENTURY: A COMPARISON ABOUT QUALITIES AND EXPECTATIONS“, stekla je titulu DOKTORA MUZIČKIH UMJETNOSTI. Članove komisije su činili eminentni profesori sa bugarskih akademija.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona