U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji - UNIVERZITET U NIŠU za studentsku mobilnost u ljetnom semestru 2022/2023. godine

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji - UNIVERZITET U NIŠU za studentsku mobilnost u ljetnom semestru 2022/2023. godine.

Prijave se dostavljaju direktno Službi za međunarodnu saradnju UNSA (kopija prodekanu za međunarodnu saradnju UNSA), do navedenog roka.

Rok za prijavu: 23.11.2022.

Napomena: Obratiti pažnju na vrijeme potrebno za prikupljanje potrebnih dokumenata na MAS.

Više informacija: https://international.unsa.ba/univerzitet-u-nisu-srbija-2/

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona