Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta Sarajevu objavila je konkurse za međunarodnu kreditnu i nastavnu mobilnost za 2021/2022. godinu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta Sarajevu objavila je konkurse za međunarodnu kreditnu i nastavnu mobilnost za 2021/2022. godinu s rokovima za prijavu u aprilu i martu. Ovi pozivi posebno su od interesa za studente i nastavnike u oblasti humanističkih nauka (muzikologija, muzička teorija i pedagogija).

Vie infomacija na: https://international.unsa.ba/otvoreni-konkursi/

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona