Rezultati konkursa za međunarodnu studentsku mobilnost na MUZIČKOJ AKADEMIJI FERENC LISZT Budimpešta u 2024/2025. godini

Na konkurs za međunarodnu studentsku mobilnost na MUZIČKOJ AKADEMIJI FERENC LISZT u Budimpešti u 2024/2025. godini, prijavila se studentica Emi Trnka.

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu nominuje za prijavu na navedenu mobilnost sljedeću studenticu:

1. Emi Trnka, klavir, III godina studija

 

NAPOMENA: Institucija domaćin provodi konačni odabir studenata za mobilnost.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona