Preliminarna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija

Objavljujemo preliminarnu rang-listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija 2020/2021. studijske godine.

Prema Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu od 09.10.2020. godine, žalbe po preliminarnim listama se primaju od 16.10.2020. do 18.10.2020. godine.

Konačne rang liste studenata koji su stekli uvjete za upis na drugi ciklus studija objavljuju se 19.10.2020. Upis kandidata po konačnoj rang listi bit će realiziran od 20.10.2020. do 26.10.2020. godine.

Revidirana rang lista će biti objavljena 27.10.2020. godine, a upis po revidiranoj listi će se realizirati od 28.10.2020. godine.

Napomena:  Vlada  Kantona  Sarajevo  saglasna  je  da  Univerzitet  u  Sarajevu,  u  skladu  sa  interesom studenata i brojem raspoloživih mjesta, može vršiti preraspodjelu sa odsjeka/smjera na odsjek/smjer i sa jednog studijskog programa na drugi program, ali u okviru odobrenih kvota za organizacionu jedinicu.

Sarajevo, 15.10.2020. godine

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona