Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2023/2024. godini - drugi prijavni rok

Objavljujemo preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u drugom upisnom roku studijske 2023/2024. godine.

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora Vijeću Muzičke akademije u roku od 2 dana od dana objave iste (zadnji rok za izjavljivanje prigovora je 20.09.2023. godine). Kandidati mogu podnijeti prigovore direktno na protokol Muzičke akademije u navedenim danima, u terminu do 12 sati.

Konačna rang lista i informacije vezane za upis kandidata će biti objavljene na web stranici Akademije 22.09.2023. godine.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona