Preliminarna informativna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2023/2024. godini - drugi prijavni rok

Objavljujemo preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u drugom prijavnom roku studijske 2023/2024. godine. Rezultati prijemnog ispita po predmetima objavljeni su na oglasnoj ploči.

Ova preliminarna rang lista je informativnog karaktera. Zvanična univerzitetska preliminarna rang lista će biti objavljena 18.09.2023. godine na web stranici Akademije.

Od dana objave zvanične univerzitetske preliminarne rang liste počinje teći žalbeni rok. Sve informacije vezane za upis kandidata će biti objavljene na web stranici Akademije.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona