Potpisan ugovor o saradnji između Muzičke akademije UNSA i TAI Escuela Universitaria de Artes Madrid

Dekan Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije prof. mr. Ališer Sijarić potpisao je bilateralni ugovor o saradnji TAI Escuela Universitaria de Artes Madrid.

Navedeni ugovor osnova je za razvoj interninstitucionalne umjetničke i nastavne saradnje te predviđa mobilnosti nastavnog osoblja, a zatim i studenata, koje će se realizirati kroz program Erasmus+ u periodu 2023/2027.

TAI, sa više od 50 godina iskustva, najveća je univerzitetska umjetnička škola u Španiji. Smještena u umjetničkom i kulturnom srcu Madrida, u svojih više od 10.000 metara TAI okuplja umjetnike najvišeg nivoa posvećenih edukaciji nove generacije umjetnika. Skola nudi programe u nizu umjetničkih oblasti, među kojima su pozorište, muzika, fotografija, bioskop, audiovizuelne komunikacije, likovne umjetnosti i video igre, sa studijama na prvom i drugom ciklusu, te specijalističkim i stručnim programima. Fokus muzičkog programa TAI su kompozicija i muzička produkcija.

 

Više informacija: https://taiarts.com, http://www.mas.unsa.ba

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona