Perfectusova online anketa: COVID-19 i studiranje u državama Zapadnog Balkana

Perfectusova online anketa: COVID-19 i studiranje u državama Zapadnog Balkana

 

Pandemija COVID-19 i dalje daleko seže u svom utjecaju na kvalitetu života i rada ljudi, iako je cjepivo već uvelike dostupno. Nisu pošteđeni ni studenti, pedagoško i drugo osoblje obrazovnih ustanova. Kao rezultat toga, zajedno sa partnerima sa Zapadnog Balkana, odlučili smo da provedemo detaljnu studiju koja će obuhvatiti tri ciljne skupine:

1. Nastavno osoblje (COVID i studiranje: sa kojim izazovima se suočavalo nastavno osoblje u svom radu?) https://www.1ka.si/a/356274?language=13

2. Studenti (COVID i studiranje: sa kojim izazovima su se studenti suočili tokom studiranja?) https://www.1ka.si/a/356277?language=13

3. Zaposleni u studentskim službama i ostalim referatima (COVID i studije: sa kojim izazovima su se službe suočile u svom radu?) https://www.1ka.si/a/356275

Anketa je testirana prošle godine, neposredno nakon izbijanja pandemije, a završena je u prosincu 2020. Uzeli smo u obzir najnovija događanja, te su nova pitanja uključena u ovoj etapi istraživanja. Anketa je namijenjena osobama starijim od 18 godina. Sudjelovanje je potpuno dobrovoljno, a odgovori se prikupljaju anonimno.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona