Ovjera ljetnog i upis u zimski semestar za studente III ciklusa studija za šk. 2020/21

 

 

III ciklus studija

Ovjera semestra (2020/2021.)

 

 

  OVJERA LJETNOG I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA OBAVIT ĆE SE

OD 16. DO 19. 11. 2020. godine

od 11:00 do 13:00h.

PREDATI:

1. Indeks, zeleni semestralni list x2 i dva prijavna obrasca – ŠV 20; (preuzimaju se na portirnici uz uplatnicu).

2. Potvrde o uplati školarine:

 

2.1. Za korištenje informacionog sistema (svi studenti)

Svrha doznake: Naknada za korištenje informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina:077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000021

3.2 Naknada za razvoj informacionog sistema – ISSS (svi studenti)

Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104001

Poziv na broj: 0000000021

3.3. Naknada za korištenje biblioteke (ne trebaju uplaćivati uposlenici Muzičke akademije)

Svrha doznake: Naknada za korištenje biblioteke

Iznos: 20,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000020

3.4. Osiguranje studenta (ne trebaju uplaćivati uposlenici Muzičke akademije)

Svrha doznake: Uplata za osiguranje

Iznos: 5,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000036

3.5. Školarina (dozvoljeno plaćanje u tri rate)

Svrha doznake: Školarina- III ciklus – doktorski studij

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj:0000000030

3.6. Uplata – štampanje upisnog materijala

Svrha doznake: Uplata – štampanje upisnog materijala

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu - rektorat

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104001

Poziv na broj:0000000035

Cijena: 2 KM

 

 

 

Sarajevo, 30. 10. 2020. godine                                STUDENTSKA SLUŽBA

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona