Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu

Obavještavamo studente da je Senat Univerziteta u Sarajevu na 23. vanrednoj sjednici održanoj 09.10.2020. godine, donio slijedeće Odluke.

Također, obavještavamo studente da mogu platiti školarinu za šk. 2020/21 u tri rate (I rata se plaća prilikom upisa u šk.2020/21, II rata - do 31.12.2020. godine i III rata - pri ovjeri zimskog semestra i upisa u ljetni semestar).

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona