Obavijest za upis u I godinu II ciklusa studija

OBAVIJEST O UPISU U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

 

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit za I godinu II ciklusa studija akademske 2020/2021. godine obavit će se u period: 20.10., 21.10., 23.10 i 26.10.2020. godine. Upis se vrši u studentskoj službi Muzičke akademije od 11:00 h do 13 h.

Za upis je potrebno dostaviti:

1. UPISNI MATERIJAL (https://www.unsa.ba/novosti/upis-na-unsa-vazna-obavijest-za-kandidate)

2. DVIJE FOTOGRAFIJE 6 x 4 cm;

3. LJEKARSKO UVJERENJE (Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36)

4. POTVRDU O UPLATI ŠKOLARINE:

4.2. Redovni-samofinansirajući studij

Svrha doznake: Školarina-samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju I ciklus

Iznos: 1.400,00 KM (Uplata je moguća i u 3 rate - prva rata u iznosu od 500,00 KM uplaćuje se ODMAH, druga rata u iznosu od 500,00 najkasnije do 30.12.2020. godine, treća rata u iznosu od 400 KM na upisu u ljetni semestar)

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj:0000000006

Svrha: Školarina – samofinansirajući student koji se prvi put upisuju na II ciklus studija – I rata

 

NAPOMENA*:Djeca šehida i palih branitelja, djeca bez oba roditelja djeca dobitnika najvećih ratnih vojnih priznanja i odlikovanja, djeca RVI NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan-samofinansirajući studij (1400,00 KM) . Sve ostale troškove plaćaju.

 

5. POTVRDU O UPLATI:

5.1. Za korištenje informacionog sistema

Svrha doznake: Naknada za korištenje informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina:077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000021

 

5.2 Naknada za razvoj informacionog sistema – ISSS

Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104001

Poziv na broj: 0000000021

 

5.3. Naknada za korištenje biblioteke

Svrha doznake: Naknada za korištenje biblioteke

Iznos: 20,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000020

 

5.4. Osiguranje studenta

Svrha doznake: Uplata za osiguranje

Iznos: 5,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000036

 

ORIGINALNA DOKUMENTA (uvjerenje ili diploma o završenom I ciklusu studija), rodni list, državljanstvo, prijava za upis (isprintati sa svog profila koji ste kreirali prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba).

6. Ugovor o studiranju je potrebno isprintati u dva primjerka, popuniti i potpisati, te predati uz ostalu dokumentaciju pri upisu. Ugovor o studiranju kandidati mogu preuzeti u prilozima.

7. Studenti koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine dužni su, uz ostalu dokumentaciju, dostaviti i rješenje o odobrenom privremenom boravku u Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA: Kandidati koji su stekli pravo na upis, dužni u upis izvršiti u predviđenom roku. U protivnom, smatrat će se da su odustali od studija.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona