Obavijest za studente o online nastavi!

Zbog pogoršane epidemiološke situacije na MAS sva nastava u naredne dvije sedmice (od 29.10. do 12.11.2020.) održavati će se online.

Online nastava i konsultacije održavati će se u terminima predviđenim rasporedom nastave. Evidenciju o održanoj nastavi i konsultacijama, te učešću studenata voditi će predmetni nastavnici.

Upute o režimu održavanja nastave na MAS nakon ovog perioda biti će saopštene na web stranici.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona