OBAVIJEST O ODRŽAVANJU STUDENTSKIH BESPLATNIH PRAVNIH KLINIKA U OKVIRU PROJEKTA: „Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu“ (IVIK UNSA)

Intelektualne kreacije i znanje, odnosno autorska djela i inovacije koje nastaju u okviru univerziteta i javnih istraživačkih ustanova predstavljaju osnov za društveni i ekonomski napredak svake države. Intelektualne kreacije koje nastaju na univerzitetima nisu samo rezultat rada naučno-istraživačkog, umjetničko-istraživačkog osoblja, već često nastaju i kroz kreativni rad studenata/ica koji pohađaju univerzitete.

Usvajanjem „Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom Univerziteta u Sarajevu“ 2022. godine (dalje: „Pravilnik UNSA“), Univerzitet u Sarajevu (dalje: „UNSA“) prepoznao je značaj zaštite i komercijalizacije prava intelektualnog vlasništva, a upravo lica koja su obuhvaćena Pravilnikom UNSA, odnosno lica na koje se primjenjuje ovaj pravni akt, jesu između ostalog i svi studenti/ce UNSA.

Kočnicu u sistemu društvenog i ekonomskog razvoja, kroz kreiranje intelektualnih dobara, može predstavljati niz faktora (npr. niskog nivoa svijesti o značaju zaštite intelektualnih dobara). U cilju otklanjanja tih faktora na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, a uz saradnju i podršku Centra za istraživanje i razvoj UNSA se od 01.09.2023. godine do 01.05.2024. godine realizira naučno- istraživački i istraživačko-razvojni Projekat pod nazivom: „Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu“ (IVIK UNSA) koji sufinansira Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Jedna od Projektnih aktivnosti predviđena za studente/ice UNSA jeste organizacija besplatnih pravnih klinika.

Pravna klinika je platforma za pružanje besplatne pravne pomoći. U konkretnom slučaju, ova besplatna pravna pomoć bi bila iz oblasti prava intelektualnog vlasništva, a namijenjena je studentima/cama UNSA. Besplatnu pravnu pomoć pružat će studentice postdiplomskog studija Pravnog fakulteta.

Ovaj „peer to peer“ pristup čini pravnu kliniku pristupačnijom i otvorenijom za studente/ice, dok pri tome ekspertiza iz oblasti prava intelektualnog vlasništva nije umanjena, jer će pravne klinike realizirati diplomirane i zaposlene pravnice.

Organiziranjem studentskih pravnih klinika cilj je da se studenti/ce UNSA međusobno povežu, a sve kroz mogućnost davanja besplatne pravne podrške u pogledu zaštite intelektualnih dobara koje oni/e stvore tokom svih ciklusa studija na UNSA. Naredni cilj klinika jeste upoznavanje studenata/ica da su i oni obuhvaćeni adresati Pravilnika UNSA, te njihovih prava i obaveza u tom pogledu.

U okviru ove projektne aktivnosti bit će realizirane dvije pravne klinike: 1) „Pravna klinika iz autorskog i srodnih prava“; 2) „Pravna klinika iz prava industrijskog vlasništva“.

1) „Pravna klinika iz autorskog i srodnih prava“ Datum i vrijeme: 28.03.2024. godine u periodu od 11h do 15h. Mjesto: Univerzitetu u Sarajevu – Pravni fakultet.

2) „Pravna klinika iz prava industrijskog vlasništva“ Datum i vrijeme: 29.03.2024. godine u periodu od 9h do 13h. Mjesto: Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije „prof. dr. Zdravko Grebo“. Za Projektni tim UNSA - Pravnog fakultet prof. dr. iur. Iza Razija Mešević za Centar za istraživanje i razvoj UNSA prof. dr. sc. Maja Arslanagić-Kalajdžić.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona