In memoriam: Nikša Gligo (Split, 06.04.1946–Zagreb, 10.02.2024)

Muzička akademija s dubokim žaljenjem obavještava akademsku zajednicu i umjetničku javnost da je 10. februara 2024. godine u Zagrebu preminuo akademik Nikša Gligo, uvaženi muzikolog i profesor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Akademik Nikša Gligo završio je studij anglistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1969, a studij muzikologije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1973. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu magistrirao je 1981. tezom o skladateljskom kontinuitetu u djelu Natka Devčića, a na Odsjeku za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani obranio 1984. doktorsku disertaciju pod naslovom Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: Teorijske osnove i kriteriji vrednovanja. Akademske godine 1972/1973. i 1983/1984. proveo je uz potporu DAAD-a na studijskim boravcima u Kölnu i Zapadnom Berlinu. Kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt boravio je godine 1993/1994. na sveučilištu u Freiburgu u Breisgauu.

Godine 1969. postaje voditelj Muzičkog salona Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, gdje ostaje do 1986. Muzički je salon njegovim nastojanjima postao jednim od središta glazbenog života Zagreba toga vremena, promovirajući prije svega suvremenu glazbu. Od 1975. do 1977. programski je tajnik, a od 1977. do 1979. umjetnički voditelj Muzičkog biennala Zagreb. U organizaciji toga festivala sudjelovat će sve do 1991. te ponovno u razdoblju od 2002. do 2007. Pedagoškim radom počeo se baviti 1981, kada postaje honorarni asistent na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Zagrebu, na kojemu je potom niz godina (od 1998. u zvanju redovnog profesora) predavao povijest (novije) glazbe, predmete s područja sistematske muzikologije (Metodologija glazbene analize, Metodologija znanstvenog istraživanja, Semiotika glazbe), Uvod u muzikologiju, kao i predmete na poslijediplomskom studiju. Obavljao je dužnost prodekana Muzičke akademije (1991–1993) te u dva navrata pročelnika Odsjeka za muzikologiju (1989–1991, 1998–2004). Na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije emeritiran je 2017.

U središtu su njegovih istraživanja bili muzika dvadesetoga stoljeća, semiotika muzike i metodološka pitanja muzikologije. Kao autor leksikonskih djela, rasprava o glazbenim terminima, kao i prijevodima stručne literature sa stranih jezika dao je dalekosežan doprinos standardiziranju hrvatskoga nazivlja s područja muzike 20. stoljeća. Među njegovim objavljenim radovima ističu se knjige Vrijeme glazbe (1977), Varijacije razvojnog kontinuiteta: Skladatelj Natko Devčić (1985), Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: Teorijske osnove i kriteriji vrednovanja (1987), Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova (1996) te Zvuk – znak – glazba: Rasprave oko glazbene semiografije (1999). Bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te član Europske akademije znanosti i umjetnosti.

Bio je član uredništva časopisa International Review of Aesthetics and Sociology of Music (od 1992) te časopisa Arti musices (1992– 1996), MusikTexte. Zeitschrift fuer Neue Musik u Kölnu (od 1993), a u seriji Opća povijest glazbe HMD-a preveo je knjigu Die Musik des 20. Jahrhunderts (Glazba 20. stoljeća) Hermanna Danusera. Bio je član Hrvatskog muzikološkog društva, te počasni član Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara.

Dobitnik je niza priznanja, među kojima su Nagrada SKOJ-a za glazbenu kritiku (1969), Nagrada “Josip Andreis” Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Varijacije razvojnog kontinuiteta: skladatelj Natko Devčić (1985), Nagrada “Josip Andreis” Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske osnove i kriteriji vrednovanja (1987), Orden viteza u redu umjetnosti i književnosti francuskog Ministarstva kulture (1992), Hrvatska diskografska nagrada Porin za komentar uz CD Zagreb 900, produkcija: Jazzette (1994), Godišnja državna nagrada za znanost, područje: humanističke znanosti, za Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova (1997), Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1997), Nagrada Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma za humanističke znanosti (knjiga Zvuk – znak – glazba. Rasprave oko glazbene semiografije) (2000), Nagrada “Josip Andreis” Hrvatskog društva skladatelja za knjigu Zvuk – znak – glazba. Rasprave oko glazbene semiografije (2000), Diskografska nagrada Porin za životno djelo (2015).

Akademik Nikša Gligo ostavio je neizbrisiv trag na djelatnost Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Od 2000. do 2011. godine bio je angažiran kao nastavnik na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu za oblast Muzikologija te je dao krucijalni doprinos u poslijeratnoj obnovi Odsjeka za muzikologiju. Od 2002. bio je član Uredničkog savjeta Časopisa za muzičku kulturu Muzika koje izdaju Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH. Godine 2006. primio je plaketu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu za doprinos razvoju Muzičke akademije, muzičke umjetnosti, nauke i pedagogije u Bosni i Hercegovini (povodom 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu). Počasni je član Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine.

Posljednji ispraćaj akademika Nikše Gliga bit će na zagrebačkom krematoriju u četvrtak, 15. februara 2024. u 10 sati.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona