In memoriam DAVID KAMHI (Autor: dr. Ivan Čavlović, prof. emeritus UNSA)

In memoriam

DAVID KAMHI

8. X. 1936 – 12. III. 2021.

 

Autor: dr. Ivan Čavlović, prof. emeritus UNSA

 

U 85. godini života umro je prof. David Kamhi, doajen violinističke umjetnosti i pedagogije u Bosni i Hercegovini. Osim po njegovom violinizmu, Davida Kamhija pamtit ćemo kao vrijednog sudionika savremene bosanskohercegovačke historije. Bio je aktivan u jevrejskoj sinagogi, istraživač jevrejske prošlosti, kulturni ataše Bosne i Hercegovine u Španiji, jedan od suosnivača Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, sudionik u razgovorima o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti njegove, kako je često naglašavao, domovine Bosne i Hercegovine.

David Kamhi je rođen u Sarajevu 8. X. 1936. u porodici oca Arona i majke Regine rođene Levi. Do 1941. živi u Sarajevu, a po njemačkoj okupaciji otac odlazi u partizane, a majka sa dvoje male djece, starijim Davidom i mlađim Kikom, uz pomoć muslimanke Fahrija-hanume Fadilpašić sklanja se u Mostar. U Mostaru su uhapšeni i odvedeni u italijanske koncentracione logore na otocima Lopudu i Rabu. Po kapitulaciji Italije (1943) s roditeljima se prebacuje na oslobođeni teritorij u Lici gdje su David i njegov mlađi brat smješteni u partizanski dječji dom. Poslije oslobođenja porodica se vraća u Sarajevo, a David upisuje gimnaziju, Nižu muzičku i Srednju muzičku školu koju završava s odličnim uspjehom (1957). Nakon završetka Prve muške gimnazije i Srednje muzičke škole, upisuje Pravni fakultet i Muzičku akademiju. Studij violine upisuje i završava 1962. na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi čuvenih profesora Aleksandra Segedija i Milana Tarbuka, takođe s izvanrednim uspjehom. U klasi prof. Tarbuka završava i postdiplomski studij (1964). Od 1965. do 1967. usavršava se i specijalizira violinu, kamerni ansambl i metodiku violine i viole na Moskovskom državnom konzervatoriju „Petar Iljič Čajkovski“ na katedri Davida Ojstraha, violinu u klasi Olge Kaverznjeve, kamernu muziku u klasi prof. Zibcova, a metodiku violine i viole u klasi prof. Kuznjecova. U okviru stručnog usavršavanja boravio je na Muzičkoj akademiji “Santa Cecilia“ (1970), kao i na istoimenom konzervatoriju, u Rimu u klasi prof. Pine Carmirelli (1970, 1973).

Pedagoškim radom počinje se baviti u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu, najprije honorarno (1955), a onda i kao stalni nastavnik (1958–1963). Na Muzičkoj akademiji izabran je za honorarnog asistenta (1962), a zatim postaje stalni asistent (1963) profesora Đina Sagrestana na predmetima Violina i Viola, a nakon moskovske specijalizacije započinje rad i u nastavi Metodike violine i viole. Na istim predmetima izabran je za predavača (1969), zatim docenta (1971), vanrednog profesora (1977) i redovnog profesora (1984).

Od 1965. do 2003. u nekoliko navrata obavljao je dužnost šefa Gudačkog odsjeka Muzičke akademije u Sarajevu. Aktivno je prevodio s ruskog jezika, a bio je i jedan od rijetkih aktivnih znalaca judeo-espanjola.

Penzioniran je 5. IX. 2006. godine, ali ostaje angažovan u nastavi još nekoliko godina.

U njegovoj klasi diplomirao je, u redovnom ili magistarskom studiju, veliki broj studenata iz bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Poznavajući njegove studente danas zapažamo da su mnogi angažovani kao violinisti ili violisti u orkestrima Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Kosova, i nekih evropskih zemalja. Naravno, i u orkestrima Bosne i Hercegovine! Mnogi od njegovih studenata osvajali su visoka mjesta na takmičenjima u Jugoslaviji i inostranstvu, od kojih treba spomenuti čuveno takmičenje „Franjo Krežma“ u Hrvatskoj. Neki do njegovih studenata aktivni su i danas: violist Igor Savin, violinisti Hrvoje Tisler, Hana Kabiljo, Nino Verber, Zoltan Kiš, Stanislav Knežević, Igor Šimonji, Tase Stojanovski, Marija Čakan i mnogi drugi od njegovih 40-tak diplomiranih i postdiplomiranih studenata.

Za potrebe violinske nastave napisao je nekoliko stručnih radova u kojima sistematski razmatra probleme violinističke tehnike i interpretacije kod učenika srednjih muzičkih škola i studenata muzičkih akademija. S obzirom na tada oskudnu violinističku teorijsku literaturu, onda i danas, vrijedno je spomenuti dva važna stručna rada prof. Kamhija: O psihofizičkim aspektima u metodici violine i O problemu vježbanja na violini. U prvom radu prof. Kamhi uvodi mladog violinističkog pedagoga u individualno tretiranje svakog učenika i ukazuje na značaj psihofizičke obuke prije kontakta učenika s violinom. U drugom radu prof. Kamhi analitički prilazi svim glavnim teškoćama kod samostalnog vježbanja violine i daje primjere iz literature kako se te teškoće rješavaju u notnom tekstu. U tom smislu posebno su obrađene solo sonate i partite J. S. Bacha.

Važan aspekt pedagoškog djelovanja prof. Davida Kamhija jesu i njegova brojna stručna predavanja po muzičkim školama i akademijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Na tim predavanjima bavio se gotovo svim problemima koji se mogu susresti u nastavi violine, a kojih je, kako znamo, uvijek puno, ponekad i previše, od organizacije nastavnog sata, do problema intonacije i štimanja violine.

U ovaj vid rada spada i njegovo djelovanje u komisijama i žirijima u oblasti brojnih violinističkih takmičenja.

Drugi aspekt Kamhijevog violinizma je umjetnički rad. Dugogodišnju koncertnu aktivnost i karijeru započinje još u kasnijim razredima Srednje muzičke škole. U toku školovanja na Muzičkoj akademiji imao je čitav niz cjelovečernjih, poluvečernjih i solističkih nastupa na brojnim muzičkim manifestacijama u zemlji i inostranstvu. Kao jedan od najboljih studenata Muzičke akademije nastupao ne saveznim festivalima studenata muzike u Sarajevu (1959), Ljubljani (1959), Beogradu (1959, 1963), Zagrebu (1958), Skoplju (1968), Katovicama, Poljska (1961). Na ovim festivalskim nastupima izvodio je više stavaka Bachovih solo sonata, čuvenu Čakonu u d molu, sonate Mozarta, Beethovena, Brahmsa, virtuozne kompozicije Tartinija, Paganinija, Mosesa, Wienawskog, Sarasatea, kao i koncerte za violinu i orkestar Bacha, Paganinija i Brahmsa. U toku magistarskog studija i usavršavanja u Moskvi obogaćuje svoj repertoar novim violinskim kompozicijama, npr. Koncertom za violinu i orkestar g mol Maxa Brucha, Koncertom za violinu i orkestar u d molu J. S. Bacha, kojega je izvodio sa raznim partnerima u Sarajevu, Mostaru i Subotici. Kritike s ovih nastupa bile su veoma pozitivne, npr. „Izvođač solo dionice na posljednjem koncertu Sarajevske filharmonije – D. Kamhi, svoj zadatak je obavio muzikalno, sa finim, jasnim tonom, tehnički veoma korektno“ (Oslobođenje, 1974) ili: „Violinista David Kamhi u sigurnoj saradnji sa pijanistkinjom Jasenkom Petrović dosta sigurno, s nešto prigušenim tonom, no muzikalno vodeći dionicu, izveo je Sonatu u F duru, op. 24 Ludwiga van Beethovena“. (Oslobođenje, 1982)

Za potrebe Radio-televizije Sarajevo David Kamhi je snimio Brahmsovu Sonatu d mol, Mozartovu Sonatu C dur i Koncertantnu simfoniju Es dur, Beethovenovu Sonatu F dur, Slavenskijevu Pjesmu i igru i Blohov Nigun. Ovi arhivski snimci su se redovno emitirali dok je postojala Radio-televizija Sarajevo. Sarađivao je sa Kamernim orkestrom Muzičke akademije u Sarajevu, Sarajevskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTV Sarajevo, Simfonijskim orkestrom Mostar i Dubrovačkim gradskim orkestrom.

Već u toku školovanja Kamhi David se aktivno uključio u društveni rad. I to će do kraja života biti jedna od njegovih važnih djelatnosti koje su obogaćivale njegove stručne, umjetničke i pedagoške aktivnosti. Na Muzičkoj akademiji bio je članom gotovo svih upravnih tijela i komisija, a izvan Akademije obavljao je dužnost člana Uprave UKUD „Slobodan Princip Seljo“, član Predsjedništva Udruženja nastavnika i drugih naučnih radnika Sarajevskog univerziteta, Predsjednik Uprave kluba Udruženja univerzitetskih nastavnika Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, član Predsjedništva Udruženja muzičkih umjetnika BiH itd.

Prof. David Kamhi je bio izuzetno aktivan u toku i nakon rata 1992/95. Već 1993. postaje članom Savjeta Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine za vanjske poslove, a zatim i savjetnik i kulturni ataše u Ambasadi BiH u Madridu (1995/96). Bio je veoma aktivan kao član i podpredsjenik Kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva „La Benevolencija“ i Židovske općine u Sarajevu gdje je bio predsjednik Komisije za kulturu. Bio je jedan od osnivača Međureligijskog vijeća (1997). Od 1992. do 2016. prof. Kamhi bio je hazan (predmolitelj) sarajevske Aškenaske sinagoge, a jedno vrijeme vršio je dužnost njena rabina. Posebno je važno što se sistematski bavio istraživanjem kulture i tradicije bosanskohercegovačkih Jevreja, posebno u oblasti istraživanja jezika judeo-espanjola, kojega je bio jedan od malobrojnih poznavatelja u BH i bivšoj Jugoslaviji. Svoje radove iz oblasti istraživanja jezika saopštavao je simpozijima (Svjetska manifestacija „Sefarad“ 1992. u Madridu) i objavljivao u glasilu Bilten, čiji je bio urednik, a radove iz oblasti muzike Jevreja objavio je u časopisu za muzičku kulturu Muzika.

Za svoj rad dobio je brojne diplome, priznanja i plakete od kojih je vrijedno spomenuti Orden rada sa srebrnim vijencem (1981) i nagradu “Isa-beg Ishaković” u kategoriji “Kulturna baština” (2012).

Prof. David Kamhi je spajao vremena svojim porijeklom i svojim radom. Angažiranost na više životno bitnih polja uvode prof. Kamhija u svijet zaslužnih Sarajalija i Bosanaca, kako je sam govorio, a njegova violinistička umjetnost i pedagogija smješta ga u stubove muzičke umjetnosti i nositelje jedne umjetničke prakse nastale iz ličnog talenta i porodične predanosti ka duhovnom i metafizičkom umijeću muzike. Sasvim sigurno ime prof. Davida Kamhija ostaje historijski važno i sa značajnim mjestom u razvoju violinizma i muzičke umjetnosti. Pamtit ćemo ga kao skromna čovjeka, ali sa snažnim odjekom njegova talenta, volje i posvećenosti u poljima njegove umjetničke muzičke prakse. Bit će nam teško naći mu dostojnu zamjenu!

 

Fotografija: Velija Hasanbegović

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona