ISPRAVKA TEKSTA JAVNOG OGLASA za prijem u radni odnos

Podaci o poslodavcu:

Naziv: Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija

Sjedište: Josipa Štadlera br.1, 71000 Sarajevo

www.mas.unsa.ba

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 3, 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21,10/22 i 28/23), člana 15. Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2-4-1/24 od 30.01.2024. godine, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu broj: 02-04-14135-17/24 od 21.03.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija objavljuje

 

ISPRAVKU TEKSTA JAVNOG OGLASA

za prijem u radni odnos

 

I – U javnom oglasu za prijem u radni odnos za radna mjesta:

1. Šef računovodstva – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

2. Stručni saradnik za pravne poslove – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

3. Pomoćni radnik – portir - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

 

Objavljenom dana 03.06.2024. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranicam Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije i JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, vrši se ispravka dijela teksta vezano za poziciju pod rednim brojem 3. Pomoćni radnik – portir, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, tako da umjesto

 

„Opis poslova:

- obavlja sitne zanatske poslove,

- brine se o kompletnom održavanju Akademije (prostor oprema, inventar, kotlovnica),

- vrši dostavu (putem pošte ili knjige) raznih izvještaja, dopisa i sl. drugim ustanovama,

- vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada, po nalogu dekana i sekretara.

 

treba da stoji:

„Opis poslova:

- radi na obezbjeđenju zgrade i imovine Akademije, kontroliše glavni ulaz, legtimiše nepoznata lica koja ulaze u zgradu,

- zabranjuje iznošenje imovine Akademije bez odobrenja ovlaštenih lica, kontroliše unošenje materijala u zgradu,

- čuva ključeve od svih prostorija u zgradi, izdaje ih korisnicima i prima ih na čuvanje, evidentira izdavanje ključeva,

- daje informacije o dolasku radnika i studenata u zgradu, njihovom boravku i odlasku iz zgrade i druge informacije po ovlaštenju sekretara Akademije,

- prenosi primljene poruke,

- prima i uručuje poštu i telegrame koji se predaju na portirnici,

- prije početka rada, kao i prilikom završetka rada dužan je pregledati prostorije Akademije, inventar i instalacije i otkloniti eventualne nedostatke odnosno o tome obavijestiti sekretara Akademije,

- vrši fotokopiranje,

- vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada, po nalogu dekana i sekretara.

 

te u dijelu

„Uslovi:

- Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16, 89/18 i 44/22), kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 

- OŠ/KV (bravar ili stolar)

- Položen ispit za rukovanje automatskom plinskom kotlovnicom“

 

Brišu se riječi: bravar ili stolar

 

II – U dijelu „OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE“ u popisu dokumentacije (tabelarni prikaz) pod tačkom 6. Supruga ratnog vojnog invalida, kandidati su pored Uvjerenja o statusu bračnog druga ratnog vojnog invalida dužni dostaviti i Rješenje o priznatom pravu na invalidninu.

 

III – Rok za podnošenje prijava za sva radna mjesta je deset dana od dana objavljivanja obavijesti o ispravci Javnog oglasa u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ kao i web stranicama Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije i JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

 

IV – U preostalom dijelu tekst javnog oglasa ostaje neizmjenjen.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona