Evidencija postignuća u toku kontinuiranog praćenja rada studenata u semestru iz predmeta Didaktika kod prof. dr. Sandre Bjelan

Evidencija postignuća u toku kontinuiranog praćenja rada studenata u semestru iz predmeta Didaktika, kod prof. dr. Sandre Bjelan nalazi se u prilogu.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona