Dodjela diploma za diplomante i magistrante na MAS

Obavještavamo diplomante i magistrante, kao i dobitnike priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu da svoje diplome mogu podići svaki radni dan od 11.00 do 13.00 sati u Studentskoj službi MAS.

 

                                                                                                                                                                                                                                           

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona