CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO  - Produžen poziv za međunarodnu kreditnu mobilnost studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije u 2024./2025. školskoj godini 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO  - Produžen poziv za međunarodnu kreditnu mobilnost studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije u 2024./2025. školskoj godini 

 

Konačan broj dostupnih stipendija i rezultati prijave bit će poznati u julu 2024. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

 

Prijave studenata podnose se u dvije faze. 

Prijava se u prvoj fazi podnosi e-mailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom “Prijava na Erasmus+ mobilnost/Vigo”. 

Rok za podnošenje prijave Službi za međunarodnu saradnju MAS UNSA je 29. 04. 2024.

Potrebna dokumentacija za prvu fazu prijave:

- Nominacijsko pismo (nepotpisano) (Word dokument).
- Sken pasoša (PDF)
- Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela ili partitura (kompozicija) (PDF)
- Elementi za Saglasnost s planom studija u periodu mobilnosti (Word dokument) Napomena: prethodno konsultovanti prodekanesu za MS
 

Nakon potvrde o preliminarnoj saglasnosti CSM Vigo za mobilnost te potpisane Saglasnosti s planom studija u programu mobilnosti, studenti mogu da pristupe konačnoj prijavi. Rok za podnošenje konačne prijave na portal CSM Vigo je 30. 04. 2024.

Prethodno je potrebno dostaviti na international@mas.unsa.ba sljedeće dokumente:

Potrebna dokumentacija za drugu fazu prijave:

- Prepis ocjena
- Erasmus+ learning agreement - prijedlog LA potpisan samo od strane studenta elektronskim potpisom (Word dokument)
- Sken pasoša (PDF)
- Izjava o mobilnosti (PDF)
 

Napomena: studenti završnih godina studija koji pripremaju završni ispit sa korepetitorom nemaju pravo na nastavu s korepetitorom na MAS UNSA ukoliko su nastavu glavnog predmeta na instituciji domaćinu te su obavezni samostalno obezbijediti korepetitora za završni ispit.

 

Prije prijave, savjetuje se studentima da pročitaju UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020).

 

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1XzuSSI3a7edTkcoj4t5cCz5uTexnBT1t...

 

Više na https://www.csmvigo.com. 


 

 

 

 

 

 


 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona