Mješoviti i Ženski hor

Horski ansambli Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu su veoma važni jer okupljaju studente neinstrumentalnih odsjeka, dakle onih odsjeka kojima je pjevanje proširenje muzičkog interesa i zanimanja.

Naime, Akademija ne odgaja profesionalnog horskog pjevača kroz poseban vid nastave, ali u sklopu nastave Hora, i još nekih predmeta, mnogi studenti steknu dovoljno znanja da bi se opredijelili za horsko pjevanje kao kasnije životno zanimanje, npr. u Horu Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu i drugdje.

U sklopu smjera Horsko dirigovanje na Akademiji djeluje mješoviti hor, a povremeno i prema zahtjevu izvođenog programa i ženski hor. Horski ansambli izvode važan dio programa umjetničkih manifestacija Akademije, barem jednom godišnje u okviru Majskih Svečanosti, a ne treba smetnuti s uma da ad hoc formirani horski ansambli Akademije nastupaju na brojnim akademskim manifestacijama ili povodom nekih događaja vezanih za druge fakultete ili druge ustanove u Sarajevu.

Navedeni ansambli izvode važan dio programa umjetničkih manifestacija Akademije. Najznačajniji koncerti u okviru Majskih svečanosti predstavljaju krunu cjelogodišnjeg rada sa horom Akademije te su se u mnogobrojnom fundusu pronašla djela: G.Puccini „Messa di gloria“, J. Slavenski: „Simfonija orijenta“, H. Purcell: „Didona i Enej“, J. S. Bach: „Magnificat“, W. A. Mozart: „Requeim“, C. Orff: „Carmina Burana“, L. Cherubini: „Requiem, A. Honegger: „Kralj David“, te djela F. Schuberta, R. Schumanna, F. Mendelssohna, kao i djela domaćih kompozitora kojima se također posvjećuje posebna pažnja.

Horskim ansamblima su nekada dirigovali Mladen Pozajić, Miroslov Homen, Čestimir Dušek, a zapažen je obim složenijih programa pod dirigentskom palicom profesora emeritusa Rešada Arnautovića, sa njegovom saradnicom, višom asistenticom Almom Aganspahić. Od oktobra 2018. godine, kao gostujući profesor, angažovana je i van. prof. art. Jasenka Ostojić.


Aktivnosti:

Gala koncert povodom obilježavanja 70 godina Univerziteta u Sarajevu (19.12.2019.)

Gala koncert povodom obilježavanja 70 godina Univerziteta u Sarajevu - galerija (19.12.2019.)

Svečani koncert povodom otvaranja festivala XII. Majske muzičke svečanosti/Koncert hora i solista MAS (29. 4. 2019.)

Hor Muzičke akademije u Sarajevu nastupit će na koncertu u okviru 28. svečanosti Pasionske baštine u Zagrebu (16. 4. 2019.)

Večer bosanskohercegovačke horske muzike (15. 5. 2018.)

Večer bosanskohercegovačke horske muzike - galerija (15. 5. 2018.)

Koncert asistenata i saradnika MAS (29.11.2018.) 

Koncert asistenata i saradnika MAS - galerija (29.11.2018.) 

Koncert Hora i solista MAS na SIGF-u (27. 4. 2018.)

Koncert Hora i solista MAS na SIGF-u - galerija (27. 4. 2018.)

Počinje jedanaesto izdanje Festivala Majske Muzičke Svečanosti!

Završena Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima (7.12.2017.)

Koncerti Hora Muzičke akademije i solista (2.6. i 4.6.2017.)

Koncert Hora i solista Muzičke akademije u Sarajevu (31.5.2017.)

Koncert Hora i solista Muzičke akademije u Sarajevu - galerija (31.5.2017.)

Majske muzičke svečanosti (5.5 - 7.6.2017.)

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona