Gudački orkestar

Gudački orkestar Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu djeluje pri Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru od 2000. godine. Inicijatori formiranja orkestra su tadašnji dekan i profesor violine Faruk Sijarić te profesor violončela Yevgeny Xaviereff. Već sedmu godinu zaredom umjetničko vodstvo preuzima docentica Belma Alić. Ansambl čine sadašnji i bivši studenti Gudačkog odsjeka prvog i drugog ciklusa studija koji imaju izrazit afinitet prema kamernom muziciranju.


Muzički izražaj Orkestra okrenut je ka odabiru nekih od krucijalnih ostvarenja pisanih za gudački ansambl, a koja se referiraju na stilske epohe baroka, klasike, romantizma, te 20. stoljeća. Tako je gudački orkestar Muzičke akademije premijerno u BiH izveo desetak kompozicija savremenog repertoara. Poseban akcent Orkestar daje izvedbama djela bosanskohercegovačkih kompozitora. Pokrivajući širok dijapazon stilskih epoha uz kontinuirano nastojanje da se publici pruži kompletan umjetnički doživljaj  u vidu kvalitetnog programa i vrhunske interpretacije, Gudački orkestar izrastao je u jedan od najperspektivnijih ansambala u Bosni i Heregovini čije djelovanje karakterizira zavidna umjetnička razina. Tome je dokaz i činjenica da je Gudački orkestar nositelj orkestarskih programa muzičkih festivala od presudne važnosti za muzički život Sarajeva, poput Majskih Muzičkih Svečanosti, Sarajevo Chamber Music Festivala, ali i niza koncertnih aktivnosti u okviru Koncertne sezone koju organizira Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. Pored Sarajeva, Orkestar je ostvario zapažene nastupe i u ostalim muzičkim centrima BiH (Banja Luka, Zenica, Tuzla), kao i zemljama regiona.


Aktivnosti:

Obilježen jubilej - 20 godina Muzikološkog društva FBiH (26. 1. 2018.)

Koncert u čast 20 godina Muzikološkog društva FBiH

Koncert u čast nekadašnjih profesora Muzičke akademije Sarajevo povodom Dana Univerziteta u Sarajevu  - galerija (14. 12. 2018.)

Održan koncert u čast nekadašnjih profesora Muzičke akademije u Sarajevu i Dana Univerziteta u Sarajevu (14. 12. 2018.)

Koncert Gudačkog orkestra MAS (11. 4. 2018.)

Koncert Gudačkog orkestra MAS - galerija (11. 4. 2018.)

Gudački orkestar Muzičke akademije nastupa na "Danima Vojina Komadine" (13.12.2017.)

Završena manifestacija "Dani Vojina Komadine" (12. i 13.12.2017.)

Koncert Gudačkog orkestra MAS u Mostaru i Čapljini (24.3. i 25.3.2017.)

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona