Završen prvi dio Projekta "L3t's play"

U periodu od 18.03.-08.04.2024.godine, u organizaciji Udruženja muzičkih umjetnika BArte, održan je prvi dio trećeg ciklusa pedagoško-umjetničkih radionica klasične harmonike u muzičkim školama Zeničko-dobojskog Kantona. U realizaciji Projekta su učestvovali studenti smjera za harmoniku Anes Čolak, Damir Vreva, Hazim Mehmedić i Armin Džafić zajedno sa red. prof. dr. Belmom Šarančić i ass. MA Azmirom Halilovićem.

Tokom turneje obišli su 4 grada Zeničko-dobojskog Kantona i posjetili 5 muzičkih škola Zeničko-dobojskog Kantona sa područnim odjeljenjima: JU Osnovna muzička škola Zenica, JU Srednja muzička škola Zenica, Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Avdo Smailović" Visoko, JU "Druga osnvna škola" Zavidovići i Glazbena škola "Katarina Kosača-Kotromanić" Žepče.

U sklopu posjeta održani su masterclassovi, predavanja na temu "Historijat i konstrukcija savremene harmonike" te koncertno prezentovana klasična harmonika.

U Projektu su surađivali sa 20 profesora harmonike. Aktivno učešće na masterclassovima uzelo je oko 35 đaka dok je na masterclassovima i predavanjima prisustvovalo oko 170 đaka. Koncertima savremene harmonike, na kom su učestvovali studenti i asistent Halilović prisustvovalo je oko 250 posjetilaca.

Završnicu projekta činit će Gala koncert koji će se održati 28. aprila sa početkom u 12:00h u sali Bosanskog narodnog pozorišta Zenica a u sklopu manifestacije "Zeničko proljeće"

Na koncertu će učešće uzeti svi đaci, učesnici Projekta i time pružiti istinski umjetnički akordeonistički spektakl u Zeničko-dobojskom Kantonu.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona